Úvodní strana  »  Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů

Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů

Abstrakt

Článek se zaměřuje na aktuální návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., která by měla zavést taxativní vymezení bezpečného odstupu při předjíždění cyklistů. Z dat prvního českého celostátního průzkumu dopravního chování byl mj. zjištěn podíl dispozice jízdními koly u držitelů řidičských oprávnění, kde byl kvantifikován předpoklad značného průniku těchto kategorií účastníků silničního provozu. Prostor je věnován vývoji nehodovosti a jejích následků v důsledku předjíždění bez dostatečného bočního odstupu v uplynulé dekádě, zmíněna je také oblast elektrokol, jsou uvedeny zahraniční příklady a zkušenosti doplněné o souhrnná data fatalit cyklistů v evropských zemích.


Article: Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů