Úvodní strana  »  Genderová a regionální specifika užívání cyklistických přileb v kontextu KPI Strategie BESIP 2021–2030

Genderová a regionální specifika užívání cyklistických přileb v kontextu KPI Strategie BESIP 2021–2030

Abstrakt: V České republice nepoužilo v uplynulé dekádě cyklistickou přilbu 81 % usmrcených, 69 % těžce a 68 % lehce zraněných cyklistů. Problematika používání cyklistických přileb nebyla doposud v rámci České republiky podrobena bližší analýze ani z pohledu genderu, ani regionálních specifik. V článku proto zkoumáme vztah přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu s důrazem na genderová a regionální specifika. Nalezli jsme významnou souvislost mezi přímými a nepřímými ukazateli bezpečnosti, odhalili jsme rozdíly mezi kraji ČR, avšak neprokázali jsme rozdíly mezi užíváním přileb muži a ženami. V závěru článku nabízíme témata ve vazbě na připravovaný Akční plán 2023–2024 Strategie BESIP 2021–2030.

Odborný článek: Genderová a regionální specifika užívání cyklistických přileb v kontextu KPI Strategie BESIP 2021–2030

Citace: ŠRAGOVÁ, Eva, Lukáš KADULA, Kateřina BUCSUHÁZY et al. Genderová a regionální specifika užívání cyklistických přileb v kontextu klíčových ukazatelů Strategie BESIP 2021–2030. Silniční obzor, 2021, roč. 82, č. 11, s. 298–302. ISSN 0322-7154.

Ilustrace: Rozdíl mezi muži a ženami v jednotlivých krajích v míře nenošení cyklistických přileb dle dat z PUB a NUB. Záporné hodnoty značí, že ženy nosí přilbu v menší míře než muži, kladné hodnoty naopak. Rozdíly jsou vyjádřeny v procentech. Kraje jsou seřazeny vzestupně dle nalezených genderových rozdílů (tzn. pro PUB i NUB jinak). PUB: M = 2,93 %, SD = 6,31 %; NUB: M = 1,21 %, SD = 8,54 %.


Article: Genderová a regionální specifika užívání cyklistických přileb v kontextu KPI Strategie BESIP 2021–2030

Článek jsme zveřejnili se souhlasem redakce Silničního obzoru uděleného dne 5. 1. 2021.