Úvodní strana  »  Identifikace klíčových faktorů ovlivňující závažnost střetů se stromy ve vazbě na Strategii BESIP 2021–2023

Identifikace klíčových faktorů ovlivňující závažnost střetů se stromy ve vazbě na Strategii BESIP 2021–2023

Abstrakt

Střety se stromem se řadí k nejčetnějším typům střetů s pevnou překážkou a v silničním provozu také patří ke střetům nejzávažnějším, náleží proto mezi klíčové ukazatele Strategie Besip 2021–2030. Z tohoto důvodu bylo hlavním cílem studie s využitím statistického modelování kvantifikovat vliv faktorů, které nejvýznamněji ovlivňují následky střetů mezi vozidlem a stromem a napomoci tak efektivnímu směrování opatření nejen na dopravní infrastruktuře. Pro účely studie byla využita data z Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Datová základna hloubkové analýzy nehod umožňuje komplexně analyzovat veškeré faktory ovlivňující vznik, následky i průběh dopravních nehod, a to na celé soustavě člověk – vozidlo – dopravní prostor. Provedená analýza dokládá, že mezi faktory nejvýznamněji ovlivňující následky střetu se stromem se řadí střetová rychlost vozidla, průměr kmene a staří vozidla i denní doba, kdy k nehodě došlo.

Citace

BUCSUHÁZY, Kateřina, AMBROS, Jiří, ZŮVALA, Robert, VALENTOVÁ, Veronika, KADULA, Lukáš, 2024. Identifikace klíčových faktorů ovlivňující závažnost srážek se stromy ve vazbě na Strategii BESIP 2021–2023. Silniční obzor. 85(5), 24-27. ISSN 0322-7154.

Identifikace klíčových faktorů ovlivňující závažnost střetů se stromy ve vazbě na Strategii BESIP 2021–2023-01
Obrázek 3 Závažnost nehody ve vztahu ke vzdálenosti stromu a k rychlosti nárazu vozidla [Hloubková analýza dopravních nehod, 2024]

Časopis

Silniční obzor, https://www.silnicnispolecnost.cz/

Poděkování

Článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.