Úvodní strana  »  Infrastruktura: Pilíř Strategie BESIP, která po dvou letech aktualizuje akční plány

Infrastruktura: Pilíř Strategie BESIP, která po dvou letech aktualizuje akční plány

Abstrakt
Cílem článku je poskytnutí informací o Strategii BESIP 2021-2030 a aktivitách akčních plánů, které se systematicky zaměřují na strategický pilíř – infrastruktura. V úvodu jsou zhodnocena smrtelná a těžká zranění v důsledku dopravní nehodovosti v úvodních dvou letech účinnosti Strategie. Jsou představeny analytické nástroje, které jsou měsíčně aktualizovány a využívají se nejen na národní, ale také na krajských úrovních. Z pohledu infrastruktury lze konstatovat, že akční plán pro období 2023-2024 plně cílí na klíčové ukazatele, které v úvodních dvou letech plněny nebyly. Aktivity zaměřené na strategický pilíř infrastruktura jsou představeny ve třetí části článku.

Citace
KADULA, Lukáš, HAVRÁNEK, Pavel, 2023. Infrastruktura: Pilíř Strategie BESIP, která po dvou letech aktualizuje akční plány. Silniční obzor. 84(9), 72-75. ISSN 0322-7154.
KADULA, Lukáš a Pavel HAVRÁNEK. Infrastructure: Pillar of the BESIP Strategy, Which Is Updating Action Plans after Two Years. Road Journal, 2023, vol. 84, no. 9, p. 72-75. ISSN 0322-7154.


Infrastruktura: Pilíř Strategie BESIP, která po dvou letech aktualizuje akční plány-img
Obrázek 2 Webová aplikace Jednotný systém evidence nehodových lokalit, úvodní obrazovka [3]

Časopis: Silniční obzor, Road Journal, http://www.silnicnispolecnost.cz/

Dedikace: Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Zvláštní vydání při příležitosti konání XXVII. světového silničního kongresu v Praze.