Úvodní strana  »  Používání bezpečnostních pásů v České republice

Používání bezpečnostních pásů v České republice

Abstrakt: Od roku 1967 platí v ČR povinnost používat bezpečností pásy. Rozsah povinnosti se rozšiřoval a od 1990 je užití pásů povinné na kterémkoliv sedadle, mimo obec i v obci. Studie shrnuje výsledky projektů, které během těchto 30 let dokumentovaly postoje řidičů a pasažérů k pásům a míru porušování zákonné povinnosti. Jde o dotazovací průzkumy i systematické sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti, které je prováděno týmem CDV. Zatímco ještě v roce 2002 se v obci poutala stěží polovina řidičů, průzkumy provedené v posledních pěti letech naznačují, že se čeští řidiči i pasažéři ve většině kritérií v rámci Evropy zařadili mezi ty ukázněnější. Přetrvávajícím problémem je nepoutání na zadních sedadlech. Studie ukázala potřebu soustavného informování populace ve smyslu vysvětlení benefitů používání pásů a vyvracení zažitých dezinformací.

Citace: SKLÁDANÁ, Pavlína, SIMONOVÁ, Eva, TOMEŠOVÁ, Lenka, KADULA, Lukáš, 2021. Používání bezpečnostních pásů v České republice. Traffic Forum. 5(1), 71-81. ISSN 2454-101X.

Ilustrace: Vývoj podílů nepřipoutaných osob v osobních automobilech při dopravních nehodách v ČR (usmrcené a těžce zraněné osoby).


Vliv stáří silničních vozidel na bezpečnost silničního provozu

Časopis: http://www.vud.sk/e-casopis/

Dedikace: Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.