Úvodní strana  »  Průzkum používání tuningu na elektrokolech v České republice

Průzkum používání tuningu na elektrokolech v České republice

Abstrakt:

Elektrokola se nejen v České republice, ale i v Evropské unii stávají stále běžnější součástí provozu. Nový fenomén však s sebou nese některé negativní jevy, např. zvýšení rychlosti dopomoci elektromotoru kola nad legislativně povolených 25 km/h. Článek představuje výsledky části projektu, zaměřeného na analýzu dat elektrokol se zvýšenou rychlostí (tzv. tuningem). Cílem průzkumu bylo zjistit, co vede cyklisty k pořízení elektrokola, resp. tuningu. Zjišťovány byly také praktické zkušenosti s elektrokoly, s jízdou na nich i s potenciálně kritickými situacemi spojenými s jízdou na elektrokole. Komparace s předchozím výzkumem z roku 2021 umožnila také analyzovat změny postojů uživatelů elektrokol. Cílem tohoto článku je představit výsledky zjištěné prostřednictvím on-line průzkumu u respondentů, kteří odpovídali v on-line dotazníku, umístěném na webových stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu a také prostřednictvím terénního šetření.

Podrobnější informace k výzkumu, analýze dat a závěrečná informace jsou obsahem článku.

Citace:

VEDRA, Jiří, SKLÁDANÁ, Pavlína, ELGNER, Jan 2023. Průzkum používání tuningu na elektrokolech v České republice. Silniční obzor. 84 (7-8), 25-30. ISSN 0322-7154.

Průzkum používání tuningu na elektrokolech v České republice-1
Průzkum používání tuningu na elektrokolech v České republice-2

Obrázek 1: Příklady fotodokumentace z terénního šetření s účastí cyklistů na elektrokolech

Časopis: Silniční obzor, www.silnicnispolecnost.cz

Dedikace: Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Poděkování: Autoři děkují por. Ing. Bc. Miroslavu Měchurovi MBA, LL.M. z PČR KŘP Jihomoravského kraje a panu Ing. Pavlu Čížkovi z týmu BESIPu za maximální nasazení a součinnost v oblasti zajištění místního šetření pro sběr dat.