Diagnostika vozovek

Název zakázky: Diagnostika a návrh technologie oprav vozovek na území okresu Bruntál 2017
Zadavatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Termín řešení: 2. 8. 2017 – 16. 11. 2017

Stručný obsah

Vypracování diagnostického průzkumu podle platných ČSN, TP a návrh technologie oprav vozovek na území okresu Bruntál.

Celková délka vybraných úseků měřila 32,235 km.

Předmětem plnění byla vizuální prohlídka, klasifikace stavu povrchu, měření průhybů a hodnocení únosnosti, odběr jádrových vývrtů, vrtaných a kopaných sond, rozbor asfaltové směsi, rozbor podložní zeminy, návrhem opravy.


Název zakázky: Diagnostika vozovek v Olomouckém kraji v roce 2018
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín řešení: 27. 8. 2018 – 26. 11. 2018

Stručný obsah

Stanovení únosnosti a zbytkové doby životnosti konstrukce vozovky na vybraných úsecích silnic.

Měření v souladu s TP 87 oboustranně v kroku 25 m, stanovení modulů jednotlivých vrstev, vyhodnocení zbytkové životnosti a návrh zesílení vozovky vzhledem k dopravnímu zatížení.