Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Dopravní model - Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem

Dopravní model - Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem

Název zakázky: Dopravní model - Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Termín řešení: realizujeme (3. 6. 2019 – dosud)

Stručný obsah

Model dopravy bude proveden pro potřeby Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem jako analytický nástroj k posouzení dostupných dat a návrhů (nejedná se o nákup softwarového či hardwarového vybavení).

Bez multimodálního modelu dopravy nelze kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny dělby přepravní práce a dalších předpokládaných sledovaných indikátorů mobility.

Vyhotovení výpočtů hlukové a emisní zátěže je možné provést pouze na základě informací o intenzitách dopravy na všech komunikacích.

Fotogalerie

panorama Ústí nad Labem
vizionářský workshop
výtvarná soutěž k vizi
výtvarná soutěž vize

výtvarná soutěž
workshop klady a zápory