DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V PRAXI

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V PRAXI

Školení je určeno pro dopravní inženýry, projektanty dopravního značení, auditory bezpečnosti pozemních komunikací, úředníky ministerstva dopravy, krajských úřadů či obecních úřadů s rozšířenou působností.

Projektujete dopravní stavby nebo navrhujete dopravní značení a řešíte prostorový problém s umístěním velkého počtu dopravních značek či jeho správnými kombinacemi? Revidujete dopravní značení a nejste si jisti, zda lze některé dopravní značení odstranit? Stanovujete dopravní značení a jeho návrh neodpovídá platným předpisům? Řešíte ne úplně standardní dopravní situaci a nevíte, jak ji nejlépe označit dopravním značením?

Navštivte naše jednodenní školení „Dopravní značení v praxi“.

V rámci tohoto školení vás na příkladech dobré i špatné praxe seznámíme s tím, jak lze různé situace řešit či napravit tak, aby řešení bylo nejen v souladu s platnými předpisy, ale bylo pro účastníky provozu na pozemních komunikacích dobře srozumitelné. Obsah školení vychází ze současně platných legislativních i technických předpisů vztahujících se k problematice dopravního značení.

Kurz je členěn do třech tematických bloků:

1. Teorie – hlavní zásady umisťování dopravního značení
2. Praxe – dobré a špatné příklady
3. Diskuze ke konkrétním případům vaší praxe

V teoretické části stručně zmíníme hlavní zásady umisťování dopravního značení. V praktické části na několika příkladech dobré nebo naopak špatné praxe si ukážeme, jak lze nejlépe problém vyřešit. Nejvíce času kurzu obsáhne diskuze, která bude věnována konkrétním případům vaší praxe. Každý účastník školení si může připravit až 3 konkrétní případy (místa, úseky, lokality) ze své praxe, u kterých by rád našel nebo hledá správné řešení. Konkrétní případy však musí každý účastník zaslat (nejlépe v elektronické podobě) v časovém předstihu nejméně 14 dní před konáním školení, aby bylo možné se se situací důkladně seznámit. Této části bude také věnováno nejvíce přednáškového času. CDV si vyhrazuje právo výběru případů dle svého uvážení.

Termín školení a místo konání:

Sledujte naši aktuální nabídku: http://www.cdv.cz/akce/
Délka: 4 hodiny + přestávky
Cena: 3.200,- Kč bez DPH

Historie aktivit v oblasti dopravního značení v Centru dopravního výzkumu, v. v. i, sahá až k samému začátku vzniku organizace. CDV, jako jediná dopravně vědecko-výzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy, zpracovávala nebo se již od začátku podílela na zpracování všech důležitých Technických podmínek, vzorových listů a metodických pokynů pro Ministerstvo dopravy ČR týkajících se dopravního značení.

Při jejich návrhu byly vždy respektovány následující základní zásady: účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost a údržba. V souladu s těmito zásadami, a díky prvotnímu impulsu odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy, vznikla kompletní ediční řada technických podmínek včetně jejich novelizací, která je již přes dvacet let využívána všemi subjekty zabývajícími se dopravním značením z nejrůznějších úhlů pohledu.

Na závěr kurzu se budeme věnovat také zpětné vazbě pro nás, jak jste byli s jeho obsahem spokojeni.

Délka: 4 hodiny + přestávky

Lektoři kurzu:

Ing. Eva Simonová Ing. Mgr. Eva Jelínková JUDr. Sabina Burdová

Kontakt: nabidka@cdv.cz