Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Emise z dopravy v období 1990-2016 podle metodiky COPERT

Emise z dopravy v období 1990-2016 podle metodiky COPERT

Název zakázky: Emise z dopravy v období 1990-2016 podle metodiky COPERT
Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav
Termín řešení: 29. 6. 2018 – 31. 10. 2018

Stručný obsah

Vyhotovení studie „Emise z dopravy v období 1990 – 2016 podle metodiky COPERT“ obsahovalo:

  • odhad proběhu vozového parku silničních motorových vozidel za roky 1990 – 2009 potřebného pro výpočet emisí podle programu COPERT,
  • výpočet emisí škodlivých látek ve struktuře NFR mezi roky 1990 – 2009,
  • odhad rozložení vozového parku silničních motorových vozidel a jeho proběhu v roce 2016 podle jednotlivých krajů.

Cílem této zakázky bylo poskytnout ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) ucelenou řadu emisních dat ze silniční dopravy za ČR podle metodiky COPERT 5 v letech 1990 – 2017. Tato řada byla použita pro povinné každoroční ohlašování velikosti emisní produkce z dopravy v ČR orgánům Evropské komise. Zakázka navazuje na dlouhodobé aktivity CDV (obzvláště v rámci projektů financovaných Ministerstvem dopravy a ČHMÚ) ve snaze vylepšit přesnost výpočtů na co nejvyšší možnou úroveň.

COPERT je program s vývojem dotovaným od roku 2007 EEA (Evropská agentura životního prostředí). Je vytvořen pro modelování emisí ze silniční dopravy na národní úrovni. COPERT využívá nejaktuálnější evropské metodiky. Použití COPERT umožňuje konzistentní, transparentní a porovnatelný výpočet v souladu se všemi požadavky mezinárodních úmluv a evropské legislativy.

Základním rozdílem COPERT 5 oproti původnímu modelu CDV je, že emise jsou počítány z průměrných ročních dopravních výkonů (vozokm/rok). Dopravní výkon je počet kilometrů, najedou všechna vozidla v dané kategorii za rok. Dopravní výkony jsou získávány pomocí kombinace milionů dat z Centrálního registru vozidel a Databáze stanic technické kontroly. Emise v COPERT jsou počítány pro 373 kategorií vozidel se specifickými emisními faktory. U původního modelu CDV se jednalo pouze o 21 kategorií a emise byly počítány ze spotřeby paliv v rámci jednotlivých kategorií.

Další výhodou COPERT je že emisní faktory vázané na proběhy vozidel jsou více propracované ve srovnání s emisními faktory orientovanými jen na spotřebu paliva, protože v sobě obsahují další proměnné, jako jsou:

  • vysoké emise ze studených motorů,
  • emise z výparu paliva v nádrži,
  • zvýšení emisí vlivem klimatizace,
  • emise ze spalování maziv,
  • zhoršování emisního chování s věkem vozu
  • a použití zařízení pro redukci emisí (SCR, EGR atd.)

Díky této zakázce a dalším aktivitám, bylo možné poprvé po dlouhé době provést reporting emisí ze silniční dopravy za ČR podle představ orgánu Evropské komise a také v mezinárodně porovnatelné formátu na základě standardizované metodiky. To vše navíc v celé standardně požadované časové řadě od roku 1990.

V rámci zakázky byly rovněž nově definovány poměry dopravních výkonů v krajích ČR a to s pomocí údajů, kterou stanici technické kontroly automobil nejvíce navštěvuje, údajích o provozovateli vozidla a z dalších zpřesňujících analýz. Ty pak slouží k jako podklad pro výpočet krajských emisí publikovaných v ročenkách týkajících se životního prostředí ČR a krajských ročenkách.