Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  eUropean naturalistic Driving and Riding for Infrastructure & Vehicle safety and Environment

eUropean naturalistic Driving and Riding for Infrastructure & Vehicle safety and Environment

Název projektu: eUropean naturalistic Driving and Riding for Infrastructure & Vehicle safety and Environment
poskytovatel dotace: Evropská komise
termín realizace: 1. 1. – 30. 6. 2017

Anotace

Hlavním záměrem projektu UDRIVE bylo porozumět vybraným aspektům chování účastníků silničního provozu. Projekt byl zaměřen na 2 hlavní oblasti:

  1. identifikace efektivních a optimálních opatření vedoucích ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu v kontextu s cíli projektu Horizont 2020.
  2. identifikace účinných postupů při snižování škodlivých emisí a spotřeby paliva s cílem zachovat udržitelnost silniční dopravy.

Z vědeckého a technického hlediska se UDRIVE zaměřoval na:

kvalitativní i kvantitativní analýzu chování účastníků silničního provozu v různých evropských regionech v běžných podmínkách provozu i v rámci kritických skoro nehodových událostí, a rovněž na tvorbu kvantifikovatelných indikátorů pravděpodobnosti výskytu rizikového dopravního chování z hlediska bezpečnosti provozu se zaměřením zejména na

  • prevalenci a ovlivnění různých způsobů chování (řidiče / jezdce) jako je distribuce a rozptýlení pozornosti během řízení
  • interakce mezi řidiči a ostatními účastníky provozu včetně zranitelných účastníků, jako jsou chodci a cyklisté

kvalitativní i kvantitativní analýzu chování účastníků silničního provozu ve vztahu k hladinám emisí a spotřebě paliva se zaměřením zejména na

  • vliv různých jízdních stylů
  • vlastnosti silnice a dopravní infrastruktury
  • zhoršené dopravní podmínky jako jsou dopravní zácpy, omezená viditelnost nebo nepříznivé počasí

Identifikaci nových přístupů, opatření a nástrojů pro zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti dopravního systému se zaměřením zejména na

  • definování měřitelných ukazatelů bezpečnosti a ovlivnění životního prostředí, kterými lze sledovat změny vývoje v čase
  • navýšení efektivity stávajících modelů chování řidičů, pomocí kterých lze predikovat účinky bezpečnostních a environmentálních opatření včetně využití simulace dopravního toku
  • aplikace v komerční dopravě včetně asistenčních systémů řidiče a cíleného školení pro bezpečnější a úspornější ovládání vozidla

Fotogalerie

panorama záběrů z kamer uvnitr vozidla UDRIVE projektu
UDRIVE__kamery na motocyklu
logo

UDRIVE__umisteni kamer v nakladnim vozidle
UDRIVE__umisteni kamer v osobnim vozidle
UDRIVE vozidlo vybavene zaznamovou technikou
UDRIVE__vybrane komponenty zaznamoveho zarizeni ve vozidlech