Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu

Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu

Název projektu: Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu
poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra
termín realizace: 01.01.2011 - 31.12.2015

Anotace

Hloubková analýza dopravních nehod je unikátním výzkumným projektem CDV.

Systémové hloubkové šetření nehod poskytuje nový pohled na příčiny nehod a přístupy a opatření k jejich prevenci. Data z Hloubkové analýzy nehod přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí a také slouží ke zjištění a následné analýze charakteristik vedoucích k jejímu vzniku, ovlivňují její průběh a její následky.

Kontinuální rozšiřování datové základny HADN umožňuje nalezení souvislostí a vyhodnocování změn některých charakteristik a kauzalit dopravních nehod. Získané poznatky jsou dále analyzovány a z nich jsou odvozeny obecnější závěry pro systémové odhalení příčin nehod v určitých charakteristických podmínkách. Projekt poskytuje významnou podporu pro modifikaci stávajících nápravných opatření a nalezení efektivnějších řešení. Současně je zdrojem informací pro řadu vzdělávacích aktivit a preventivně-informačních kampaní.

Detailnější informace jsou k dispozici na www.vyzkumnehod.cz

Fotografie

Náraz do betonové propustky
Náraz do sloupu
Nehoda motocyklu
Rozhovor psychologa s účastníkem dopravní nehody

Řidičský simulátor
Skenování deformací vozidla pomocí 3D skeneru
Výzkum nehody
Zásah výjezdového týmu