Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Identifikace dopravně nebezpečných míst a úseků na vybrané síti Jihočeského kraje

Identifikace dopravně nebezpečných míst a úseků na vybrané síti Jihočeského kraje

Název zakázky: Identifikace dopravně nebezpečných míst a úseků na vybrané síti Jihočeského kraje
Zadavatel: Jihočeský kraj
Termín řešení: 20. 7. 2017 – 20. 3. 2018

Stručný obsah

Vypracování projektu spočívajícího v identifikaci vysoce dopravně nebezpečných míst a úseků s dopadem do vysoké nehodovosti na vybrané síti silnic II. a III. tříd na území Jihočeského kraje podle metodiky certifikované Ministerstvem dopravy.

Činnosti probíhaly následovně:

  1. příprava dat pro predikční model,
  2. příprava dat pro bezpečnostní inspekci (BI),
  3. měření a sběr dat vozidlem,
  4. vyhodnocení dat získaných vozidlem,
  5. predikční model,
  6. analýza nehodovosti nejkritičtějších míst,
  7. speciální BI na nejkritičtějších místech,
  8. zpracování poznatků a návrh opatření ke snížení nebo odstranění bezpečnostních deficitů na nejkritičtějších místech,
  9. zpracování interaktivní mapy,
  10. zpracování původní zprávy.

Fotogalerie

Měření vzdálenosti stromu od hrany zpevnění v rámci bezpečnostní inspekce pozemní komunikace
Měření volné šířky mezi svodidly v místě propustku v rámci bezpečnostní inspekce PK