Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie

Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie

Název projektu: Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie
poskytovatel dotace: Grantová agentura ČR, program: Standardní projekty
Termín realizace: 01.01.2016 - 31.12.2018

Anotace

V rámci navrhovaného projektu byl vyvíjen nový rehabilitační program pro řidiče založený na empatii a interaktivním neurobehaviorálním paradigmatu.

Tento cíl vyžadoval interdisciplinární tým psychoterapeutů se zkušenostmi v rehabilitaci řidičů a neurovědců schopných snímat činnost mozku u dvou interagujících jedinců současně („hyperscanning“). Takovéto neurovědní protokoly umožnily neurobehaviorální posouzení sociálně-emočního chování před a po tréninku empatie. Aplikace tohoto behaviorálně-intervenčního programu může být kromě rehabilitace řidičů v případě úspěchu rozšířena i na jiné formy antisociálního chování.

Projekt také představil sofistikované neurovědní paradigma, pomocí kterého může být neurofyziologie sociálně-emočního chování vyšetřována tak, jak se odehrává v reálných sociálních interakcích.

Fotogalerie

Průběh skupinového programu pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění v rámci realizovaného projektu
Ukázka nácviku první pomoci v rámci rehabilitačního programu pro řidiče
Snímek struktury mozku zkoumané osoby pomocí funkční magnetické rezonance (3)
Snímek z magnetické rezonance