Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Datový analytik pro elektromobilitu a BESIP

 • Odborné zaměření na téma elektromobility a bezpečnosti silničního provozu,
 • analýzy dat z projektu výzkumu v oblasti elektromobility a BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • participace na výzkumných projektech (např. TAČR apod.),
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • prezentace na konferencích,
 • práce v kanceláři i jednání na místech řešení zakázky,
 • místo práce: Brno.

Odborník/ice na urbanismus a plánování městské mobility

 • Odborná činnost při realizaci plánů udržitelné městské mobility pro konkrétní město,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • práce na velkých projektech i menších komerčních zakázkách,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Analytik/analytička v oblasti BESIP

 • analýzy dat z kontinuálního projektu výzkumu v oblasti BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • statistické a analytické vyhodnocování dat o nehodovosti,
 • tvorba podkladů a výstupů strategických dokumentů,
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • komunikace s úřady, prezentace na konferencích.

Dopravní psycholog - vhodné i pro absolventy

 • Komunikace s účastníky dopravní nehody přímo na místě,
 • první psychologická pomoc účastníkům nehody,
 • zpracování získaných dat a jejich zápis do databáze,
 • práce na projektech a vypracování zpráv k projektům,
 • publikování článků,
 • práce v nepravidelném provozu, 12hodinové směny (denní i noční).

Výzkumný pracovník – dopravní inženýr – vhodné i pro absolventy

 • Příprava, realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů – rychlost, intenzita dopravy apod.,
 • vytváření návrhů opatření na úpravu hlavního dopravního prostoru a přidruženého prostoru - zklidňování dopravy, doprava v klidu, cyklo doprava apod.,
 • práce s daty o nehodovosti – kolizní diagramy,
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na design pozemní komunikace,
 • provádění bezpečnostní inspekce, auditu bezpečnosti,
 • prezentační aktivity,
 • místo práce: kancelář v Brně, práce v terénu.

Výzkumný/á pracovník/ce pro hodnocení hluku z dopravy

 • Časté řízení osobního vozidla s rozměrným přívěsem pro měření hlučnosti vozovky,
 • rozvoj měřicích metod, tvorba pomůcek, optimalizace postupů a návrhů zařízení pro měření hluku v mimopracovním prostředí,
 • zajištění terénních měření a sběr potřebných dat pro vyhodnocení,
 • základní technické/akustické hodnocení a vypracování zpráv,
 • místo práce: kancelář v Brně, práce v terénu.

Obchodní zástupce v oblasti transferu technologií

 • Komunikace s našimi výzkumníky o jejich vynálezech a následném uplatnění v praxi,
 • spolupráce na přípravě strategií komercializace duševního vlastnictví instituce a jejich zavedení do praxe,
 • využití portfolia činností CDV pro jejich komercializaci na základě potřeb klientů,
 • spoluúčast na organizaci a zajištění podpůrných marketingových aktivit (veletrhy, semináře, workshopy a konference).

Specialista v oboru mostní konstrukce

 • příprava, realizace a vyhodnocení výsledků z prohlídek a diagnostických průzkumů dopravních staveb, zejména mostních konstrukcí
 • práce v kanceláři i v terénu, laboratorní činnost a zpracování dat
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na prohlídky a diagnostické práce v oblasti dopravních staveb
 • zapojení se do akreditovaného režimu laboratoří LCDV