Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)

Expert pro oblast automatizované mobility (legislativní zaměření)

 • výzkumná, koncepční a související analytická činnost v oblasti automatizované mobility, zejména pokud jde o její právní a regulační aspekty
 • spolupráce s Ministerstvem dopravy na implementaci opatření vyplývajících ze strategických a koncepčních dokumentů ČR zahrnující vedení a koordinaci aktivit s ostatními veřejnými a soukromými subjekty
 • účast na realizaci projektů v oblasti automatizované mobility
 • zastupování v relevantních výborech či skupinách

Dopravní technolog se zaměřením na železniční dopravu

 • analýza stávajícího stavu dopravní infrastruktury
 • návrh technických opatření pro zvýšení kapacity stávajících tratí
 • posouzení interoperability řešených tratí v různých subsystémech
 • shromáždění a třídění dat, analyzování potřebných dat
 • zpracování dat pro tvorbu mapových schémat
 • řešení mezinárodních projektů se zaměřením na železniční dopravu
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti železniční problematiky

Dopravní ekonom se zaměřením na železniční stavby

 • tvorba oponentních posudků železničních staveb
 • odhad investičních nákladů řešených staveb
 • zpracování a posouzení finančních a ekonomických analýz řešených projektů
 • vyhodnocení optimální varianty na základě CBA
 • řešení mezinárodních projektů se zaměřením na železniční dopravu
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti železniční problematiky