Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra  »  Ředitel výzkumné instituce

Ředitel výzkumné instituce

Rada instituce Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (dále jen CDV) vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 2, písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období současného ředitele výběrové řízení na pozici

ředitele veřejné výzkumné instituce.


Požadavky na uchazeče:

 • splnění požadavků dle §17, odst. 4) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • dosažená vědecká hodnost alespoň Ph.D., (CSc); habilitace či profesura výhodou,
 • zkušenost s výkonem řídících funkcí (vedení týmu min. 25 osob, obrat min. 25 mil. Kč/rok),
 • publikační činnost v oboru v impaktovaných nebo recenzovaných časopisech nebo udělené patenty,
 • zkušenost s vedením výzkumných i komerčních projektů (v oboru dopravním je výhodou),
 • znalost anglického jazyka (bude ověřena při pohovoru),
 • schopnost a zkušenosti s veřejným vystupováním a prezentací.

Uchazeč přiloží:

 • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce s přiloženou kopií dokladu o vzdělání (diplom),
 • přehled publikační činnosti,
 • návrh koncepce rozvoje CDV v rozsahu max 3 strany A4,
 • výpis z Rejstříku trestů,
 • čestná prohlášení podle §17, odst. 4) zákona č. 341/2005 Sb.

Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit v tištěné i elektronické verzi. Tištěná verze bude obsahovat podepsané přílohy uchazečem (výše zmíněné) a kontaktní adresu. Elektronická verze bude obsahovat tytéž náležitosti s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů a čestných prohlášení.

Obě verze přihlášky uchazeči zašlou nejpozději do 9. října 2020 na poštovní adresu (Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, 636 00 Brno) a na emailovou adresu (jana.mazalkova@cdv.cz) Rozhodující pro dodržení termínu je datum té verze přihlášky, která bude doručena později. Výběrové řízení je organizováno jako dvoukolové.

Uchazeči označí své přihlášky (na obálce dopisu a v předmětu emailu) slovy: „Ředitel CDV – výběrové řízení“.

Předpokládaná doba nástupu do funkce: II. Q roku 2021.

 

Kontakt: Mgr. Jana Mazálková
E-mail: jana.mazalkova@cdv.cz
Telefon: 541 641 766