Úvodní strana  »  Akce  »  Konference CIVINET v Ostravě a exkurze do Krakova

Konference CIVINET v Ostravě a exkurze do Krakova

 

Název Konference CIVINET v Ostravě a exkurze do Krakova 
Datum konání 29. 9. - 1. 10. 2021 
Registrace do24. 9. 2021
Město / místo konání Moravskoslezské inovační centrum, Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 
E-mailmichal.bajgart@cdv.cz

Konference CIVINETu Česká a Slovenská republika na téma ,,Smart řešení v mobilitě‘‘ nabídne širokou škálu témat pro zástupce měst, krajů a odborníků ze soukromých společností, akademické sféry a neziskových organizací. Smart mobilita jako jeden z principů udržitelného rozvoje umožňuje využitím správných moderních technologií zlepšení kvality života v městských aglomeracích. Společně diskutujme o tom, co se u nás i v zahraničí daří, inspirujme se ukázkami dobré praxe a vyhodnoťme, jaká témata je třeba v našich městech rozvíjet. Bližší informace naleznete v přiloženém programu.

Odborná exkurze do Krakova - odborná exkurze nabídne dva dny inspirace a poznatků v tématu parkovacího managementu města Krakova. Bližší podrobnosti naleznete v programu exkurze.

Informace ke konferenci

Konference se uskuteční v prostorách Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě - Pustkovci. Účastníci si zajišťují a hradí sami dopravu do místa konference. Účast na konferenci je pro členy sítě CIVINET bezplatná, pro ostatní je zpoplatněna částkou 1000 Kč. (pro účastníky ze Slovenska činí vložné 40 €). Vložné lze zasílat na číslo účtu: 107-1130770227/0100 spolu s informacemi o plátci pro vystavení účetního dokladu.

Informace k zahraniční exkurzi:

Členové sítě CIVINET – (každý člen má nárok na 1 uhrazené místo) hrazeno je ubytování, stravování a program odborné exkurze. Ubytování hromadně zajišťuje sekretariát CIVINETu. Cestovné a zahraniční pojištění si účastníci zařizují a hradí individuálně.

Ostatní účastníci – zajišťují si a hradí cestovné, cestovní pojištění, ubytování, stravu. Bezplatná je pouze účast na odborné exkurzi.

Akce pro vás zajišťuje CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., město Krakov a finančně je podpořena programem CIVINET Activity fund 2020.


Registrace na akci již není možná - byl vyčerpán limit účastníků nebo uplynula doba, po kterou bylo možné se registrovat.