Úvodní strana  »  Akce  »  Nabídka organizace akcí: KONFERENCE +  »  Konference Dopravní chování v datech

Konference Dopravní chování v datech, Brno, 31. 10. 2018

Konference byla zaměřená na sběr a využití dat o dopravním chování obyvatelstva.

Pro řízení a plánování dopravy v 21. století je nezbytná znalost chování účastníků dopravy. Lze ji získat pouze systematickým měřením a zjišťováním prostorových, časových a dalších aspektů cestování. Konference Dopravní chování v datech si kladla za cíl otevřít mezioborovou diskuzi týkající se dat o dopravním chování, způsobu jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy.

Zúčastnila se jí více jak stovka českých i slovenských zástupců ministerstev, dopravních úřadů měst a krajů, koordinátorů dopravní obslužnosti, osobních dopravců, odborníků z univerzit i nezávislých organizací a zájmových sdružení i soukromých konzultačních firem v oblasti dopravního plánování a řízení dopravy.

Prezentované příspěvky se zaměřily na klasické i inovativní způsoby měření dopravy, jako jsou dotazníková šetření, měření intenzit dopravy pomocí kamerových systémů, či využití zbytkových dat od mobilních operátorů. Nechyběly také konkrétní příklady využití dat na úrovni firem, organizací, měst či celého státu.

Hosty konference zaujal odborný doprovodný program:

  • Komentovaná prohlídka operačního střediska pracoviště řízení provozu a pracoviště distribuce dopravních informací DPMB,
  • diskuze na téma „Železniční uzel Brno“ v Kanceláři architekta města Brna
  • a prohlídka výstavy na téma Strategie Brno 2050 (#brno 2050) v Urban centru Brno.

Konferenci organizovalo Centrum dopravního výzkumu, pod záštitou ministra dopravy, Ing. Dana Ťoka, a hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumila Šimka.

Fotogalerie

Konference Dopravní chování v datech 01
Konference Dopravní chování v datech 04
Konference Dopravní chování v datech 02
Konference Dopravní chování v datech 03