Úvodní strana  »  Výzkum  »  Laboratoře centra dopravního výzkumu  »  Laboratoř dopravního značení

Laboratoř dopravního značení

Laboratoř provádí akreditované zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, a také neakreditované zkoušení drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení.

Služby zkušební laboratoře jsou určeny zejména správcům dopravního značení (správcům a vlastníkům pozemních komunikací). Jako dotčené osoby by si měli základní vlastnosti a parametry svislých i vodorovných dopravních značek v pravidelných intervalech zjišťovat a ověřovat jejich životnost a funkční parametry. Kontrola slouží také pro ověření parametrů dopravního značení jako podklad pro zjištění aktuálních optických vlastností před koncem záruční doby.

Pozemní komunikace jsou vybaveny dopravním značením, které musí odpovídat příslušným normám a předpisům. Kvalitativní parametry, které musí dle těchto materiálů dopravní značení splňovat, lze zjistit a kontrolovat pomocí speciálních přístrojů. Tyto přístroje existují jak pro svislé dopravní značení, tak i pro vodorovné dopravní značení. Naše laboratoř disponuje nejmodernějšími přístroji, které jsou v současné době na trhu k dispozici, jako jsou například Zehntner ZRS 6060 a ZRM 6014, HunterLab MiniScan EZ, či kyvadlo Stanley London. O zjištěných závěrech vystavujeme protokol akreditované laboratoře, ve kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci.

Provádíme akreditované zkoušky:

 • stanovení součinitele retroreflexe,
  • Stanovuje viditelnost svislého dopravního značení tak, jak je viděno řidiči při osvětlení světlomety jejich vozidel.
 • stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu,
  • Určují barevnou jakost světla pomocí souřadnic x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE a činitele jasu u svislého i vodorovného dopravního značení.
 • stanovení měrného součinitele svítivosti,
  • Stanovuje viditelnost vodorovného dopravního značení tak, jak je viděno řidiči při osvětlení světlomety jejich vozidel (noční viditelnost).
 • stanovení součinitele jasu při difúzním osvětlení.
  • Stanovuje viditelnost vodorovného dopravního značení tak, jak je viděno řidiči za denního světla či při umělém osvětlení (denní viditelnost).

Osvědčení o akreditaci  ( 3,82 MB)

Provádíme také neakreditované zkoušky:

 • měření drsnosti / protismykových vlastností.
  • Stanovuje hodnotu drsnosti povrchu vodorovného dopravního značení měřenou kyvadlem.

vedoucí laboratoře:

zástupce vedoucího laboratoře:

Více o Laboratoři dopravního značení naleznete zde.