Úvodní strana  »  Výzkum  »  Laboratoře centra dopravního výzkumu  »  Laboratoř životního prostředí

Laboratoř životního prostředí

Provádíme akreditovaná stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), měření dopravního hluku a chemické analýzy. Realizujeme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí.

Dále realizujeme celou řadu měření a zkoušek v neakreditovaném režimu za účelem kompletního hodnocení znečištění životního prostředí včetně ekotoxikologických zkoušek.

Nabízíme rovněž konzultační a poradenské služby zaměřené na hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí.

Akreditovaná měření

Seznam akreditovaných zkoušek naleznete níže:

Osvědčení o akreditaci  ( 3,82 MB)
Osvědčení o akreditaci_AJ  ( 3,64 MB)

Neakreditovaná měření

  • měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná MŽP: oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, troposférický ozón, benzen, pevné částice PM10 a PM2.5,
  • Autorizace k měření úrovně znečištění  ( 238,43 KB)
Měření provádíme přístrojem Airpointer® (Recordum Messtechnik GmbH, Rakousko). Může být prováděno současně ve dvou lokalitách. Délka měření probíhá dle požadavků zadavatele, lze dohodnout různá schémata měření.
Měření provádíme přístrojem VOC71M (ENVIRONMENT SA, Francie). Měřit můžeme kontinuálně v 15minutových intervalech.
Měření provádíme přístrojem EnvironCheck 107 (Grimm aerosol technik, Německo).
Měření provádíme přístrojem ELPI® + (Dekati Ltd., Finsko).
Jednotlivé frakce PM odebíráme přístroji Leckel MVS6 a Sequential Sampler SEQ 47/50 (Sven Leckel Ingenierbüro GmbH, Německo) a TSP – přístroji PS-1 (Graseby-Andersen, USA).
Měření provádíme přístrojem ELPI® + (Dekati Ltd., Finsko)
Požíváme skenovací elektronový mikroskop (SEM) VEGA TS 5136 LSU (Tescan s.r.o., ČR) s energiově disperzním analyzátorem (EDX) Quantax XFlash® 6 (Bruker Nano GmbH, Německo).
Měření provádíme přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko).
Měření provádíme přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko).
Měření provádíme přístroji QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC 7890B (Agilent Technologies, Japonsko).
Používáme systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C, GC 7890B a Mini Thermal Desorber7667A (Agilent Technologies, Japonsko.
Používáme analytický sítovací stroj AS 300 Control, čelisťový drtič BB 50, dělič vzorků PT 100 a oscilační mlýn MM 400 (vše Retsch, Německo).
Používáme mikrovlnné zařízení Speed Wave four (Berghoff GmbH, Německo).
Používáme extraktor IKA RET control – VISC, (IKA, Německo)
    • zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas,
    • zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna,
    • zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba.

K testům využíváme přístroje spektrofotometr INFINITE M 200 Pro Nanoquant (Tecan Group Ltd., Švýcarsko), laboratorní pH/konduktometr Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), digitální luxmetr Testo 545 (TESTO, ČR), termostatovaná skříň TS 606/2-Var (WTW instruments, GmbH, Německo) a další vybavení.

Měření provádíme přístrojem Ysi Professional Plus (Ysi Inc., USA).
Tato měření provádíme na zařízení vyvinutém Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. a firmou SEKO spol. s.r.o.
Měření provádíme přístrojem Nicolet iS5 - Thermo Fisher Scientific Inc., USA.

vedoucí laboratoře:

zástupce vedoucího laboratoře:

Více o laboratoři životního prostředí naleznete zde.