Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Materiály pro optimalizaci vodního režimu v betonu z hlediska prodloužení jeho životnosti

Materiály pro optimalizaci vodního režimu v betonu z hlediska prodloužení jeho životnosti

Název projektu: Materiály pro optimalizaci vodního režimu v betonu z hlediska prodloužení jeho životnosti
poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR, program EPSILON
termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Anotace

Cílem řešení projektu je porovnat materiály vyžívané v ČR k omezení průniku vody do struktury betonu (impregnace a penetrace) s obdobnými materiály zahraničními a navrhnout a poloprovozně ověřit nový ekologicky šetrný materiál, který bude regulovat vodní režim v betonu v co největším jeho objemu. Využitím tohoto materiálu dojde jak k minimalizaci průniku vody do struktury betonu z povrchu konstrukce, tak k omezení s průnikem vody spojené infiltrace nežádoucích látek z podloží a z podkladních vrstev. Omezením opakovaného průniku vody do struktury betonu bude významně sníženo riziko poruch betonových konstrukcí spojených s objemovými změnami jak vody (mrazuvzdornost, odolnost proti CHRL), tak dalších, v již ztvrdlé matrici betonu vznikajících, sloučenin např. při alkalicko-křemičité reakci.

Fotogalerie

Ruční aplikace Emulze LO na pokusném úseku s betonovou dlažbou
Působení chemických rozmrazovacích látek - detail zkušebního tělesa po 25 cyklech
Působení chemických rozmrazovacích látek - detail zkušebního tělesa po 50 cyklech
Působení chemických rozmrazovacích látek - materiál po 25 cyklech