Úvodní strana  »  Výzkum  »  Ukončené projekty  »  Mela

Metodika pro metodu LARP v dopravní výchově

Hry v roli – tzv. larpové hry (LARP – Live Action Role Playing) neboli eduLARPy mají pro vzdělávací proces velký přínos. Umožňují dětem hrou v roli prožít situace, které by v jiném než herním prostředí nebylo možno realizovat bez rizika úrazu. Navíc jsou pro žáky velmi atraktivní metodou, jak se vzdělávat. LARP patří do skupiny zážitkové pedagogiky a ta má prokazatelně vyšší dopad na získání a uchování si vědomostí a dovedností. Využití výuky dopravní výchovy eduLARPem přináší i komplexní pohled na dopravu jako celek. LARP je hra, ve které si hráči mohou vyzkoušet to, s čím by se v životě nemohli (nechtěli) setkat, např. zranění při dopravní nehodě. LARP v edukační podobě, tzv. eduLARPu, má jasně daný příběh a každý z hráčů hraje svoji roli. Prostřednictvím „hry v postavě“ jedinec prožívá a zároveň se učí to, co ještě nezná a nové poznatky se učí aplikovat i na ostatní hráče. Tak se hráči vlastně učí jeden od druhého. Edukační LARP není o tom, kdo zvítězí, ale o tom, jak se hráči se svojí rolí ztotožní a jak ji věrně zahrají. Edukační LARP podporuje tvůrčí myšlení, aktivitu, schopnost přizpůsobit se hře ve skupině, rozhodovací proces a logické myšlení.