Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Měření imisí 2013 – lokalita Holešovičky

Měření imisí 2013 – lokalita Holešovičky

Název zakázky: Měření imisí 2013 – lokalita Holešovičky
Zadavatel: Hlavní město Praha
Termín řešení: 29. 11. 2013 – 10. 5. 2016

Stručný obsah

Realizace autorizovaného měření imisních koncentrací znečišťujících látek PM10, NO2, BaP a souvisejících meteorologických prvků – směr a rychlost větru, teplota a relativní vzdušná vlhkost.

Měření bylo provedeno v šesti samostatných kampaních rozdělených do dvou bloků v souvislosti se zprovozněním tunelového komplexu Blanka – 1. blok tří kampaní byl realizován před zprovozněním, druhý blok po zprovoznění tunelového komplexu.

Výsledky měření byly porovnány s platnými imisními limity definovanými legislativou a s imisními koncentracemi znečišťujících látek zjištěných na stabilních stanicích AIM provozovaných ČHMÚ na území hl. m. Prahy ve stejném čase.

Fotogalerie

Airpointer a odběrová čerpadla Leckel
Denní měření
Noční měření na frekventované komunikaci
Sestava pro měření imisí