Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště

Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště

Název zakázky: Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště
Zadavatel: Jihomoravský kraj
Termín řešení: 23. 10. 2019 – 5. 12. 2019

Stručný obsah

V listopadu 2019 bylo provedeno měření koncentrací vybraných škodlivých látek a meteorologických parametrů v Brně v lokalitách Koliště a Poříčí. Měření bylo primárně zaměřeno na analýzu vztahu dopravy a kvality ovzduší se zacílením na koncentrace PM10, PM2,5, benzo[a]pyrenu a NO2.

Lokality byly vybrány s ohledem na zatížení dopravou. Současně bylo v rámci možností přihlédnuto k tomu, aby se lokality alespoň částečně lišily z hlediska plynulosti dopravy, a to zejména ve špičkách.

Všechny měřené škodliviny jsou ovlivněny také meteorologickými podmínkami. Obecně lze shrnout, že vyšší koncentrace jsou měřeny při nízkých rychlostech větru až bezvětří (špatný rozptyl škodlivin), při nízkých teplotách (přidává se vliv lokálních topenišť) a vyšších relativních vlhkostech vzduchu. I to je jedním z důvodů, proč byla kampaň situována do měsíce listopadu. Jedná se o jeden ze tří měsíců, kdy jsou koncentrace měřených škodlivin nejvyšší a výsledky tak z hlediska zatížení představují zhruba to nejhorší, co lze v dané lokalitě naměřit.

Fotogalerie

Koliště - umístění přístrojů 1
Koliště - umístění přístrojů 2
Poříčí - umístění přístrojů 1
Poříčí - umístění přístrojů 2