Úvodní strana  »  Akce  »  Nabídka organizace akcí: KONFERENCE +  »  Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti

Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti, Praha, 1. – 4. 9. 2018

Alkohol a další návykové látky představují významné riziko pro dopravní bezpečnost. Při dopravních nehodách způsobených pod vlivem alkoholu nebo drog zemře v České republice každoročně více než 50 lidí. S rostoucí hladinou alkoholu či drog roste u řidičů nejen riziko zaviněných, ale i nezaviněných dopravních nehod.

Právě na toto téma uspořádalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a The International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) konferenci s názvem Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti.

Diskutovali na ni odborníci i stakeholdeři v oborech veřejného zdraví, dopravy a dopravní psychologie, práva, medicíny, ekonomie, vzdělávání, farmakologie, toxikologie, forenzních věd, lidského faktoru, adiktologie a dalších souvisejících oborů z různých zemí Evropy i ze Spojených států amerických.

Společenskou část konference doplnily podvečerní a večerní programy.

Na závěr čtyřdenního setkání se konala tisková konference, na které řečníci pro média prezentovali výstupy konference.

Mediální ohlas:

Tisková zpráva:

Fotogalerie

Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 01
Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 02
Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 03
Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 04


Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 05
Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 06
Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 07
Mezinárodní konference Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti 08