Úvodní strana  »  Akce  »  Nabídka organizace akcí: KONFERENCE +  »  Mezinárodní konference: Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

Mezinárodní konference: Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu
Jaký je vývoj u nás a ve světě?
Praha, 28. 5. 2018

Alkohol ovlivňuje naše smyslové vnímání a následně také motorické reakce. Jsme pomalejší, vidění se nám zužuje (dochází k tzv. tunelovému vidění), méně rozlišujeme barvy. Zhoršená je také schopnost vyhodnocovat situace. Řidič zkresleně posuzuje rychlost vlastní, ale i ostatních vozidel. Vždy samozřejmě závisí na množství alkoholu v krvi a současně na individuálních dispozicích člověka - jak na konkrétní míru alkoholu reaguje.

V  roce 2017 se vinou požití alkoholu stalo 4 251 nehod, při kterých bylo usmrceno 48 osob, těžce zraněno 203 osob a lehce 1 750 osob. Ve vyčíslení celospolečenských ztrát z dopravní nehodovosti se jedná o celkové ztráty ve výši 3,14 mld. Kč.

K tomuto aktuálnímu problému se v Praze dne 28. 5. 2018 v prostorách Poslanecké sněmovny PČR sešli domácí i zahraniční odborníci a další významní hosté z řad politiků.

V průběhu akce se pro média konala tisková konference.
Tisková zpráva Centra dopravního výzkumu, v. v. i, na téma Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu.

Mediální ohlas:

Při ukončení akce se účastníci konference shodli na těchto závěrech: Závěry mezinárodní konference „Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu“
organizovaného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a European Transport Safety Council (ETSC) pod záštitou Dana Ťoka, ministra dopravy, Olgy Sehnalové, poslankyně Evropského parlamentu, Jiřího Duška, senátora Senátu PČR, Mariana Jurečky, poslance Poslanecké sněmovny PČR a Milana Ferance, poslance Poslanecké sněmovny PČR.

Účastníci konference na základě přednesených příspěvků a návazných diskuzí o faktech dokumentujících negativní dopady alkoholu na vznik a závažnost nehod v silničním provozu

1. konstatují:

 • alkohol při řízení patří mezi hlavní příčiny závažných následků nehod jak v České republice, tak i v Evropě,
 • nehody zapříčiněné alkoholem vykazují více než 2,5 krát vyšší závažnost smrtelných následků ve srovnání s celkovým průměrem,
 • nejvyšší závažnost následků se vyskytuje u nehod, při kterých byla zjištěna hladina alkoholu v krvi viníka v rozmezí 0,81-1,0 ‰, nadprůměrnou závažnost však vykazují i nehody při minimálním obsahu alkoholu v krvi do 0,24 ‰,
 • každá 10. usmrcená osoba na pozemních komunikacích zemřela při nehodě způsobené pod vlivem alkoholu,
 • při nehodách pod vlivem alkoholu cyklisté zavinili 638 nehod (15 %) a jejich vinou bylo usmrceno 5 osob (10 %),

2. doporučují:

 • zařadit problematiku bezpečnosti silničního provozu mezi celospolečenské priority,
 • neměnit nulovou toleranci alkoholu v silničním provozu,
 • důsledně realizovat opatření Národní strategie bezpečnost silničního provozu zaměřená na snižování závažných následků nehod způsobených pod vlivem alkoholu,
 • připravit pro poslance a senátory Parlamentu ČR faktografické shrnutí závažnosti dopadů požívání alkoholu v silničním provozu, zejména u cyklistů a doporučení pro komplexní řešení zvýšení bezpečnosti cyklistů,
 • navázat systematickou spolupráci mezi CDV a příslušnými orgány Poslanecké sněmovny a Senátu PČR a zajišťovat odborné podklady pro jejich rozhodování,
 • provést pilotní studii ověření možností použití alkoholových zámků v ČR,
 • ozvinout spolupráci s výrobci nealkoholických nápojů.

Výše uvedené závěry byly jednomyslně přijaty účastníky konference.

Fotogalerie

Mezinárodní konference: Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu 01
Mezinárodní konference: Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu 02
Mezinárodní konference: Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu 03
Mezinárodní konference: Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu 04