Úvodní strana  »  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v CDV

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v CDV

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v CDV

Název projektu CZ: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v CDV
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008352
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na nově se rozvíjející výzkumnou oblast "road ecology", která se věnuje vztahu silniční dopravy a volně žijících živočichů. Pozemní doprava je příčinou vysoké mortality živočichů, ale též mnoha dopravních nehod. Zatímco v ČR dosud není jednotný přístup k výběru nebezpečných míst, k hodnocení jejich významu a výběru optimálních opatření, v zahraničí jsou používány přístupy, které tuto problematiku úspěšně řeší. Zapojení experta pomůže přenosu znalostí ze zahraničí do ČR.