Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat

AktSyst – vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla: http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/33

ČESKO JEDE – možnosti cykloturistiky ve všech regionech ČR: www.ceskojede.cz

CIVINET – síť měst a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility: www.civinet.cz

CYKLODOPRAVA – knihovna informací o cyklistické dopravě: www.cyklodoprava.cz

CYKLOKOMFORT – měření dynamického komfortu jízdy na kole: www.cyklokomfort.cz

CYKLOKONFERENCE – Národní cyklistická akademie: www.cyklokonference.cz

CYKLOMĚSTA – portál Asociace cykloměst: www.cyklomesta.cz

DATO – rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích: http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/4

FLEXI – implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství: http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/3

HADN – Hloubková analýza dopravních nehod: http://hadn.cdvinfo.cz/

CHODCI – výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce: http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/5

IDEKO – identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu: http://ideko.cdv.cz/

KDE BOURÁME? – přehledná mapa ukáže kritická místa na pozemních komunikacích v ČR: www.kdebourame.cz

KDE+ znamená vše o nové metodě identifikace kritických míst na pozemních komunikacích: www.kdeplus.cz

MĚSTO S DOBROU ADRESOU – iniciativa sdružuje lidi, firmy a organizace, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech se zaměřením na městskou mobilitu: www.dobramesta.cz

OBSERVATOŘ bezpečnosti silničního provozu: http://www.czrso.cz/

RAILTRAIL – přehled všech dosud vybudovaných drážních cyklostezek v České republice ve webové mapové aplikaci: http://railtrail.cdvinfo.cz/

REPADO – rehabilitační program pro řidiče: http://repado.cz/

RUPOK – informace o přerušení úseků silniční a železniční sítě v důsledku působení přírodních procesů: www.rupok.cz

SKOKAN – objektivní posouzení komfortu cesty pro cyklisty: www.cyklokomfort.cz

SRAŽENÁ ZVĚŘ – podrobná mapa srážek se zvěří: www.srazenazver.cz

TRAFFIC SNAKE GAME – dopravní výchova dětí: http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/

TRISK – doprava a přírodní pohromy: www.trisk.cdvinfo.cz

VMUD – Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě: http://www.vmud.cz/