Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomoci inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů

Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomoci inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů

Název projektu: Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomoci inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů
poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR, program: ALFA
Termín realizace: 1/2015-12/2017 instalace telematiky na podzim 2017

Anotace

Cílem projektu byl vývoj, instalace, testování sensorické sítě a následná datová integrace do unikátního celku s možností poskytování užitných informací koncovým uživatelům se záměrem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v městských oblastech.

Součástí hlavního cíle bylo vytvoření kompletní analýzy současného stavu řešení dopravy v klidu a jejich vazeb a možné dopady na řízení dopravy v definované zatížené oblasti.

Testovány byly moderní detekční technologie pro analýzu hlukového a dopravního zatížení s přímou vazbou na znečištěné ovzduší. Následná integrace datových výstupů do samostatného softwarového modulu řídicí ústředny umožnila testovat moderní způsoby ovlivňování dopravy v závislosti na dopravních podmínkách a aktuálním stavu kvality ovzduší pomocí navržených scénářů.

Fotogalerie

Dlažební kostka s magnetickým detektorem
Instalace mikrovlnného detektoru Wavetronix
instalace senzorů do opadních nádob
Pohled na detektor obsazenosti parkovacího místa v podobě dlažební kostky