Úvodní strana  »  Laboratoř dopravního značení

Laboratoř dopravního značení

Služby zkušební laboratoře jsou určeny zejména správcům dopravního značení (správcům a vlastníkům pozemních komunikací). Jako dotčené osoby by si měli základní vlastnosti a parametry svislých i vodorovných dopravních značek v pravidelných intervalech zjišťovat a ověřovat jejich životnost a funkční parametry. Kontrola slouží také pro ověření parametrů dopravního značení jako podklad pro zjištění aktuálních optických vlastností před koncem záruční doby.


Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod

Kontrola slouží také pro ověření parametrů dopravního značení jako podklad pro zjištění aktuálních optických vlastností před koncem záruční doby.

Laboratoř dopravního značení  ( 1,17 MB)

Zvýšení kvality a kontrola dopravního značení

Pozemní komunikace jsou vybaveny dopravním značením, které musí odpovídat příslušným normám a předpisům. Kvalitativní parametry, které musí dle těchto materiálů dopravní značení splňovat, lze zjistit a kontrolovat pomocí speciálních přístrojů. Tyto přístroje existují jak pro svislé dopravní značení, tak i pro vodorovné dopravní značení. Naše laboratoř disponuje nejmodernějšími přístroji, které jsou v současné době na trhu k dispozici. O zjištěných závěrech vystavujeme protokol akreditované laboratoře, ve kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty.

Laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1506 a pod názvem Laboratoř centra dopravního výzkumu. Provádí zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení.

Možnosti měření parametrů dopravního značení:

Vodorovné dopravní značení:

 • Trichromatické souřadnice a činitel jasu
  Určují barevnou jakost světla pomocí souřadnic x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE a činitele jasu.
 • Měrný součinitel svítivosti – RL
  Stanovuje viditelnost vodorovného dopravního značení tak, jak je viděno řidiči při osvětlení světlomety jejich vozidel (noční viditelnost).
 • Součinitel jasu při difúzním osvětlení – Qd
  Stanovuje viditelnost vodorovného dopravního značení tak, jak je viděno řidiči za denního světla či při umělém osvětlení (denní viditelnost).
 • Drsnost / protismykové vlastnosti
  Stanovuje hodnotu drsnosti povrchu vodorovného dopravního značení měřenou kyvadlem.

Svislé dopravní značení:

 • Součinitel retroreflexe – RA
  Stanovuje viditelnost svislého dopravního značení tak, jak je viděno řidiči při osvětlení světlomety jejich vozidel.
 • Jas a chromatičnost
  Určují barevnou jakost světla pomocí souřadnic x, y v kolori- metrickém trojúhelníku CIE a činitele jasu.

Způsob měření

Pro naměření výše uvedených parametrů máme proškolený personál a k dispozici máme nejmodernější přístroje, např.: HunterLab MiniScan EZ, Zehntner ZRM 6014, Zehntner ZRS 6060, kyvadlo pro měření drsnosti Stanley London.

 • HunterLab MiniScan EZ
  Tento spektrofotometr je přístroj určený k měření trichromatických souřadnic a činitele jasu. Je vybaven měřicí geometrií 45°/0° a lze s ním měřit vzorky v laboratoři i na lokalitě v terénu.
 • Zehntner ZRS 6060
  Tento retroreflektometr je přístroj určený k měření součinitele retroreflexe RA svislých dopravních značek nebo jiných obdobných materiálů. Přístroj je vybaven třemi pozorovacími úhly a jedním osvětlovacím úhlem.
 • Zehntner ZRM 6014
  Tento retroreflektometr je přístroj určený k měření měrného součinitele svítivosti RL a součinitele jasu při difúzním osvětlení Qd.
 • Stanley London
  Toto kyvadlo je přístroj určený k měření drsnosti vodorovného dopravního značení či povrchu vozovky.

Kontakt

Fotogalerie

Fotogalerie: Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod #5
Fotogalerie: Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod #1
Fotogalerie: Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod #2