Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek

Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek

Název projektu: Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek
poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR, program ALFA

Anotace

Cílem projektu bylo vypracovat inovativní nástroje ochrany životního prostředí v oblasti environmentálních dopadů hlukové zátěže ze silničních komunikací.

Silniční doprava představuje více jak 95% příspěvek na celkové hlukové zátěži z dopravy. Tedy ochrana životního prostředí i s ohledem na lidské zdraví a dlouhodobou udržitelnost dopravy s cílem minimalizovat náklady jejich fungování představuje významný potenciál dalšímu rozvoji. Vše s ohledem a důrazem na to, že v rámci EU se diskutuje zavedení problematiky hlučnosti povrchů komunikací do systému hospodaření vozovek.

Díky vhodným nástrojům pro dlouhodobé hodnocení hluku vozovek, bude možné přispět k přechodu společnosti k dlouhodobé udržitelnosti rozvoje dopravy při zabránění zhoršování životního prostředí dalšími hlukovými emisemi, čímž bude dosaženo cíle výzkumu realizovaného v oblasti „Environmentálně příznivé společnosti“ i „Udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel“. S ohledem na rozdílnou míru vývoje hlučnosti jednotlivých povrchů vozovek působením vnějších podmínek (nejen povrchů se sníženou hlučností), vyvstává otázka dlouhodobého monitoringu hlučnosti všech typů povrchů vozovek a ověření míry snížení hlukové zátěže i její doby trvání. Cílem projektu bylo odstranění identifikované disproporce a získání data, která umožní kompetentním orgánům rozhodovat na základě „tvrdých dat“ a ne na základě neurčitých odhadů. Čímž se navíc přispělo k naplňování evropské směrnice 2002/49/EC - Omezení nadměrné hlukové zátěže ze silniční dopravy.

S ohledem na rozdílnou míru vývoje hlučnosti jednotlivých povrchů vozovek působením vnějších podmínek (nejen povrchů se sníženou hlučností), vyvstává otázka dlouhodobého monitoringu hlučnosti všech typů povrchů vozovek a ověření míry snížení hlukové zátěže i její doby trvání. V rámci projektu byla prováděna opakovaná měření hlučnosti povrchů vozovek pozemních komunikací na území ČR v souladu s doporučením mezinárodní pracovní skupiny CEN TC227 WG5 pomocí metody CPX (více zde, nově definováno v ČSN EN ISO 11819-2), která je nezávislá na okolí pozemní komunikace i vlastním dopravním proudu, jeho složení a rychlosti. Záměrem projektu bylo získat nové poznatky pro stanovení reálných změn akustických parametrů jednotlivých typů povrchů vozovek pozemních komunikací (včetně nízkohlučných povrchů) v terénu v průběhu jejich životnosti.

Hlavním dosaženým výstupem projektu je na národní úrovni schválená certifikovaná metodika Ministerstva dopravy ČR „Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek“ (ke stažení zde), která obsahuje srovnání vývoje hlučnosti některých typů povrchů vozovek pozemních komunikací v ČR v průběhu jejich užívání a to včetně nízkohlučných povrchů.

Nad původní zamýšlený rámec řešení projektu, byla data využita i v rámci tvorby technických podmínek Ministerstva dopravy ČR – TP 259: „Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“ (ke stažení zde), které platí od prosince 2017 a jsou plně integrovány do Systému jakosti v oboru pozemních komunikací. Tj. v oblasti pozemního stavitelství se jedná o první závazný předpis ŘSD, který definuje, jak mají být tyto specializované povrchy zpracovány, testovány, udržovány.

Fotogalerie

Detail na rozmístění měřicích mikrofonů
Měření povrchu hlučnosti vozovky dle metody CPX
Přehled měřených úseků
Vývoj hlučnosti