Úvodní strana  »  Akce  »  Návrhová opatření Plánu udržitelné městské mobility Zlín (SUMP Zlín)

Návrhová opatření Plánu udržitelné městské mobility Zlín (SUMP Zlín)

 

Název Návrhová opatření Plánu udržitelné městské mobility Zlín (SUMP Zlín)  
Datum konání 18. 10. 2021 
Registrace do17. 10. 2021
Město / místo konání Zasedací místnost č. 435, Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 760 01  Zlín. 

Srdečně Vás zveme na workshop, kde společně navážeme na vytvořenou vizi mobility Zlína k roku 2035.

Kdy? 18. 10. 2021, v čase 9:30 - 12:00

Kde? Zasedací místnost č. 435, Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 760 01  Zlín.

Jaký je proces v návrhové části SUMP Zlína: Ze vzešlé vize mobility byly definovány strategické cíle, které jsou přiblíženy ve specifických cílech a konkrétních opatřeních. Jednotlivá navržená opatření lze rozdělit dle charakteru na organizační a systémová, provozní, infrastrukturní. Soubor s možnými opatřeními pro výhledový horizont jednotlivých scénářů k roku 2035 bude postoupen do dopravního modelu, kde kromě změny intenzit a dělby přepravní práce budeme znát například i to, jaký vliv bude mít doprava na životní prostředí.

Co nás čeká na workshopu: Navržená opatření ověříme v souladu s vizí mobility, kterou jsme tvořili 6. 10. na předešlém workshopu. Projdeme si jednotlivá opatření (dle módů dopravy) a případně upravíme či doplníme jejich znění a skladbu. Váš názor je pro nás důležitý. Zapojte se do budoucí podoby dopravy a života ve Zlíně i Vy.


Registrace na akci již není možná - byl vyčerpán limit účastníků nebo uplynula doba, po kterou bylo možné se registrovat.