Tisková zpráva: Prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 obdrželo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Tisková zpráva: Prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 obdrželo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

15. května 2014

Prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 obdrželo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Dne 8. května 2014 převzal ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., prof. Karel Pospíšil, prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Cenu předal místopředseda Evropské komise Siim Kallas v rámci setkání ministrů dopravy členských zemí EU v Athénách. Tato cena (Excellence in Road Safety Award) se každoročně uděluje organizaci, která významně a dlouhodobě přispívá ke zvyšování úrovně bezpečnosti silničního provozu. Letos bylo ocenění zaměřeno na téma bezpečného utváření pozemních komunikací.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. obdrželo tuto cenu za dlouhodobou činnost v této oblasti, konkrétně za tvorbu metodických materiálů pro provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací, za provádění dopravně bezpečnostních analýz, za organizování školení auditorů bezpečnosti a za provádění osvěty v této oblasti.

Více informací naleznete na:

Excellence road safety award to Czech transport research centre