Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb  »  Oblast dopravní infrastruktury (O21)  »  Problematika systémů hospodaření, technologií a diagnostiky

Problematika systémů hospodaření, technologií a diagnostiky

Oblast 21 - Problematika systémů hospodaření, technologií a diagnostiky

Systémy hospodaření s vozovkami a mosty mají velký dopad na životní cyklus těchto staveb a na náklady vynaložené na jejich údržbu. Včasná a efektivní diagnostika stavu konstrukcí s následným výběrem optimální technologie oprav se významnou měrou podílí na prodloužení životnosti těchto konstrukcí.

Činnost oblasti je zaměřena na systém hospodaření s vozovkami, diagnostiku vozovek klasickými metodami a nedestruktivními metodami, např. georadarem a rázovým zařízením FWD.

Pracovníci oblasti zpracovávají koncepční studie v oblasti uplatnění cementobetonových vozovek, údržby cementobetonových vozovek a zajišťují servisní služby pro MD a ŘSD. V rámci mezinárodní spolupráce zprostředkovávají transfer zahraničních zkušeností pro jednotlivé oblasti dopravní infrastruktury a spolupracují na řešení evropských projektů z oblasti dopravní infrastruktury (FP, COST, FEHRL). Pracovníci oblasti zajišťují členství v mezinárodních odborných skupinách (např. CEN TC 227 /WG5 Povrchové vlastnosti vozovek).

Garant problematiky:

Projekty

 • Nové diagnostické metody jako nástroje podporující rozhodování týkající se údržby a oprav vozovek, přínosy a možnosti jejich využití – VaV TA ČR
 • Optimalizace vyhodnocení výsledků měření rázovým zařízením FWD – VaV TA ČR
 • Vícekanálový georadar jako nástroj pro monitorování poruch pozemních komunikací a mostních konstrukcí – VaV GA ČR
 • Poloha kluzných trnů a kotev v cementobetonových krytech vozovek a význam jejich správného umístění na chování a životnost krytů – VaV TA ČR
 • Systém sledování a analýzy nových a zavedených technologií v oblasti údržby a oprav vozovek PK z technickoekonomického hlediska – jako spoluřešitel VaV TA ČR
 • Cementobetonové vozovky – nové technologie výstavby, rekonstrukcí a oprav, včetně srovnání AB a CB technologií, vazba na povrchové vlastnosti, dlouhodobé sledování – VaV MD
 • Udržitelné vozovky v nových členských zemích EU (SPENS - Sustainable Pavements for European New Member States) – FP6
 • Hodnocení a renovace mostů se zaměřením na nové členské země EU (ARCHES - Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures) – FP6
 • COST 354: Zhodnocení indexů pro stanovení stavu pozemních komunikací z hlediska významu pro Českou republiku
 • COST 347: Výzkum vozovek pomocí zařízení pro zrychlené zatěžovací zkoušky
 • COST 344: Zlepšení zimní údržby na evropských silnicích a mostech
 • COST 343: Omezení uzavírek zlepšenými postupy údržby oprav

Služby

 • zpracování odborných studií zaměřených na údržbu a hospodaření s vozovkami
 • NDT diagnostika vozovek a jiných objektů dopravní infrastruktury
 • diagnostika vozovek georadarem a rázovým zařízením FWD