Úvodní strana  »  Oblast hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání (O33)

Oblast hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání (O33)

Zaměření oblasti je rozloženo do třech částí. První část je zaměřena na hodnocení dopadů dopravy z pohledu dopravně-inženýrského s využitím nehodových dat, ale i dalších metod (sledování dopravních konfliktů, hodnocení směrového vedení apod.). Součástí je taktéž veřejná doprava a realizace a vyhodnocení jejích průzkumů. Druhá část se zabývá problematikou ekonomického hodnocení dopadů dopravy (externalit), finančním vyčíslením ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích a jejich dopadem na dotčené subjekty. Třetí část je věnována oblasti dopravní výchovy a vzdělávání. Jedná se o tvorbu metodických materiálů pro pedagogy, studenty a další osoby působící v oblasti dopravní výchovy a jejich následnou implementaci do praxe.

Naši pracovníci se věnují výzkumu, vývoji a expertní činnosti. Jejich výsledky tvoří podklady pro zmíněné hodnocení, rozhodování a řízení.

Jako příklady lze uvést:

Účastníme se národních i evropských výzkumných projektů, spolupracujeme se státní správou a samosprávou, vysokými školami i soukromými subjekty. Vydáváme certifikované metodiky, poskytujeme služby a konzultace. S výstupy naší práce se setkáte na stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu na stránkách Děti v dopravě a v dalších médiích, ale také ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Z poslední doby lze uvést například:

 • Příručka Doporučení pro bezpečný pohyb osob se zdravotním znevýhodněním  ( 2,63 MB)
 • Brožura – Pohyb organizované skupiny dětí (2020, CDV)
 • Brožura – Pohyb organizovaného útvaru chodců (2019, CDV)
 • Certifikovaná Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zařízení (2018, CDV)
 • Certifikovaná Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy (2018, CDV)
 • Certifikovaná Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích (2017, CDV)
 • AMBROS, Jiří, Richard TUREK, Jan ELGNER et al. Effectiveness Evaluation of Section Speed Control in Czech Motorway Work Zones. Safety [on-line]. 2020, vol. 6, no. 3 [cit. 2020-08-15].
 • AMBROS, J., PERŮTKA, J., SKLÁDANÝ, P., TUČKA, P. (2020). Enhancing the insight into Czech railway level crossings’ safety performance. International Journal of Rail Transportation, 8(1): 99–108.
 • KIEĆ, M., AMBROS, J., BĄK, R., GOGOLÍN, O. (2019). Evaluation of safety effect of turbo-roundabout lane dividers using floating car data and video observation. Accident Analysis and Prevention, 125: 302–310.
 • ŠUSTROVÁ, T., ZŮVALA, R., AMBROS, J. (2018). Increasing traffic safety awareness in Czech kindergartens through a safety education programme (Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering, Belgrade, 796–802).
 • Improving the Self-explaining Performance of Czech National Roads (Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2017)
 • How do we perceive traffic risk? (International Conference on Traffic and Transport Engineering 2016)
 • Developing Updatable Crash Prediction Model for Network Screening (Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2016)
 • New perspectives in traffic education: live-action role playing as a new method of teaching (International Psychological Applications Conference and Trends 2014)
 • New Approach to Evaluation of Socio-economic Losses Caused by Traffic (TRB 93rd Annual Meeting 2014)

Vedoucí:

Odkazy na projektové weby a aplikace