Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií  »  Oblast navrhováni pozemních komunikací (O37)

Oblast navrhováni pozemních komunikací (O37)

Oblast navrhováni pozemních komunikací se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti silniční infrastruktury, ale také praktickou aplikací úprav pozemních komunikací. Podílíme se na tvorbě technických předpisů a návrhů na změny v legislativě především s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu.

Výzkum a vývoj sleduje současné trendy v silniční dopravě u nás i ve světě, ať se jedná o principy zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti jednotlivých účastníků dopravy či změny organizace dopravy dle současných požadavků (vytvoření parkovacích míst, pruhů či stezek pro cyklisty, apod.). Realizovali jsme řadu VaV projektů, které si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

IDEKO – dentifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu

FLEXI – Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství

EFEKTIV – Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů

HENK (Software) - Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek

DATO - Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích

CHODCI - Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce

Akt Syst - Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla

OPKON - Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost

BARUZO - Barevná úprava zásahového požárního automobilu

Praktická aplikace zkušenosti z oblasti výzkumu a vývoje v komerční činnosti je samozřejmostí. Účastníme se zahraničních seminářů a školení. Můžeme nabídnout řešení, která v našich podmínkách nejsou běžná, přestože v zahraničí vykazují pozitivní výsledky. Naše služby jsou zaměřeny na:

  • plošné zklidňování nebo organizaci dopravy, tvorbu bezpečné infrastruktury,
  • identifikaci, řešení a návrhy k odstranění míst častých dopravních nehod (tzv. nehodových lokalit),
  • zpracováváme projektové dokumentace na úrovni studie, IZ, DÚR aj.,
  • provádíme kontrolu návrhu dopravního značení na PK, zajišťujeme měření optických vlastností stávajících dopravních značek,
  • provádíme bezpečnostní audit, inspekci, nebo speciální inspekci pozemních komunikací,
  • jsme schopni provést pasport pozemní komunikace včetně videozáznamu, identifikace jejího vybavení a označení bezpečnostních rizik,
  • provádíme kapacitní posudky pozemních komunikací, ale i křižovatek,

Aktivně se podílíme na tvorbě a úpravách legislativních předpisů. Zabýváme se aplikací nástrojů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na komunikacích na síti TEN-T a také na pozemních komunikacích nižších tříd (I., II., III. tříd a místní komunikace). Jedná se zejména o audity bezpečnosti pozemních komunikací a inspekce, s jejichž prováděním máme dlouholeté zkušenosti. Jsme držiteli akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Významná část naší práce spočívá v publikační činnosti a šíření nejnovějších poznatků. Kromě článků v odborných periodikách nabízíme možnost uspořádání školení a seminářů z oblasti bezpečného utváření pozemních komunikací.

Příklady odborných publikací, které jsme vytvořili v posledních letech: „TP 218 Navrhování Zón 30“, nebo certifikovanou „Metodiku bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“, certifikovanou „Metodiku bezpečnostního auditu“, certifikovanou „Metodiku sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“, certifikovanou „Metodiku řešení kritických míst na pozemních komunikací v extravilánu“ a mnohé další. Publikace jsou volně ke stažení na webu oblasti O37, kde rovněž naleznete další podrobné informace a kontakty.

Vedoucí oblasti: