Oblast geoinformatiky (O39)

Oblast geoinformatiky se zabývá aplikacemi geografických informačních systémů v dopravním výzkumu. Jedná se např. o aplikace v bezpečnosti dopravy (lokalizace potenciálně nebezpečných úseků), dostupnosti území (síťové analýzy, zranitelnost úseků sítě). Pracujeme se zařízeními GPS, která využíváme pro přesná zaměřování, sběr dat a mapování.

Naše odbornost umožňuje nabídnout služby ve spektru činností, které vyžadují nasazení GIS nebo terénního mapování nejenom dopravní infrastruktury.

Přehled okruhů, ve kterých můžeme nabídnout spolupráci:

  • Kartografie - tvorba tematických map
  • Mapování a sběr dat (GPS GeoExplorer 8000)
  • Hodnocení rizika, síťové analýzy
  • Zpracování dat v GIS (ArcGIS, ArcView, Quantum GIS)
  • Geostatistika (R)

Nejvýznamnější řešené projekty:

Vedoucí:

Zajímavé odkazy a projektové weby

KDE BOURÁME? – přehledná mapa ukáže kritická místa na pozemních komunikacích v ČR

SRAŽENÁ ZVĚŘ – podrobná mapa srážek se zvěří

RUPOK – informace o přerušení úseků silniční a železniční sítě v důsledku působení přírodních procesů

TRISK – Doprava a přírodní pohromy

KDE+ znamená vše o nové metodě identifikace kritických míst na pozemních komunikacích

Dynamický komfort – objektivní posouzení komfortu cesty pro cyklisty