Oblast geoinformatiky (O39)

Oblast geoinformatiky se zabývá aplikacemi geografických informačních systémů v dopravním výzkumu. Jedná se např. o aplikace v bezpečnosti dopravy (lokalizace potenciálně nebezpečných úseků), dostupnosti území (síťové analýzy, zranitelnost úseků sítě).

Naše odbornost umožňuje nabídnout služby ve spektru činností, které vyžadují nasazení GIS nebo terénního mapování nejenom dopravní infrastruktury.

Přehled okruhů, ve kterých můžeme nabídnout spolupráci:

  • Kartografie - tvorba tematických map
  • Mapování a sběr dat
  • Hodnocení rizika, síťové analýzy
  • Zpracování dat v GIS
  • Geostatistika (R)

Nejvýznamnější řešené projekty:

Vedoucí:

Zajímavé odkazy a projektové weby

KDE BOURÁME? – přehledná mapa ukáže kritická místa na pozemních komunikacích v ČR

SRAŽENÁ ZVĚŘ – podrobná mapa srážek se zvěří

RUPOK – informace o přerušení úseků silniční a železniční sítě v důsledku působení přírodních procesů

TRISK – Doprava a přírodní pohromy

KDE+ znamená vše o nové metodě identifikace kritických míst na pozemních komunikacích

Dynamický komfort – objektivní posouzení komfortu cesty pro cyklisty