Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast dopravní psychologie (O41)

Oblast dopravní psychologie (O41)

Realizujeme výzkumnou a expertní činnost pro celou řadu institucí (MD ČR, MV ČR, PMS, Vězeňská služba apod.), které se týkají vlivu jedince (skupiny osob) na bezpečnost a plynulost dopravy.

Hlavní oblastí, které se věnujeme, je práce s řidiči, kteří přišli o řidičský průkaz na základě opakovaných deliktů v dopravě, či na základě závažnějšího porušení pravidel. Cílem je zamezit recidivě problémového chování v dopravě.

Dále se zaměřujeme na vzdělávání a práci s profesionálními řidiči, na které jsou kladeny vysoké nároky v souvislosti s výkonem jejich povolání. Expertní činnost vykonáváme zejména v oblasti stanovení únosné míry zatížení pracovníků, kteří jsou přímo propojení s oblastí dopravy. Realizujme naturalistické observační studie se zaměřením na prevenci problémového chování v dopravě.

Příklady výzkumných studií:

  • Realizace rehabilitačních a preventivních programů pro řidiče
  • Realizace protistresových programů pro profesionální řidiče
  • Zajištění vzdělávání pro realizátory programů pro řidiče
  • Realizace vzdělávání v oblasti první pomoci zážitkovou metodou
  • Individuální práce s řidiči
  • Realizace dopravně psychologických posudků
  • Realizace vzdělávání pro řidiče (zejména profesionální) včetně využití simulátoru vozidla

Vedoucí: