Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast průřezových problémů v dopravě (O45)

Oblast průřezových problémů v dopravě (O45)

Oblast průřezových problémů v dopravě se zabývá řešením průřezových problémů ekonomiky dopravy a vyvíjí koncepční činnost při plánování výzkumu v této oblasti. Podílí se na ekonomickém posuzování kvality projektů Národního programu výzkumu MŠMT a individuálních nadregionálních projektů MMR.

Základním úkolem oblasti je hledání odborných priorit a budování podpůrných informačních databází. Odborná činnost je zaměřena na problematiku udržitelné dopravy s následujícími tématickými okruhy:

 • hodnocení efektivnosti oborů dopravy, jejich propojenosti a vzájemné konkurenceschopnosti,
 • aplikace cost-benefit analýzy v dopravě,
 • multikriteriální analýzy dopravních systémů,
 • rozvoj E-commerce a jeho vliv na dopravu,
 • ekonomické aspekty dopadů zpoplatnění vjezdu do městských center,
 • ekonomické aspekty dopravy ve volném čase a v rekreačních oblastech,
 • analýza implementace směrnic EU do národní dopravní legislativy,
 • právní aspekty opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy, výkonového zpoplatnění, udržitelné dopravy,
 • problematika údržby a oprav dopravní infrastruktury.

Oblast se aktivně podílí na profilování školícího pracoviště CDV pro doktorandské studium a programy celoživotního vzdělávání a dále na externím zapojení pracovníků CDV do výukového procesu na VŠ.

Projekty - domácí

Projekty - zahraniční

 • KASSETTS - Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solutions
  Zadavatel: Evropská komise
 • Nákladově optimální zlepšení železniční dopravní infrastruktury
  Zadavatel: Evropská komise
 • OPTIC - Optimal Policies for Transport in Combination
  Zadavatel: Evropská komise
 • TRANSFORuM
  Zadavatel: Evropská komise

Zajímavé odkazy a projektové weby

TRAFFIC SNAKE GAME – dopravní výchova dětí


Vedoucí oblasti: