Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast Metodického centra – terapie a poradenství v dopravě (O46)

Oblast Metodického centra – terapie a poradenství v dopravě (O46)

K nejvýznamnějším úspěchům psychologů Centra dopravního výzkumu patří příprava a propagace terapeutických programů pro řidiče coby nástroje prevence recidivy rizikového chování za volantem. Právě terapeutické programy pro řidiče s problematickým průběhem praxe patří ke klíčovým oblastem zájmu odborníků z oblasti O46. Zavedení těchto programů jako preventivního nástroje pro vybrané skupiny rizikových řidičů je plánováno na rok 2023.

Centrum dopravního výzkumu má v této souvislosti úlohu tzv. Metodického centra, tzn. instituce, která dohlíží na kontrolu kvality nabízených kurzů a slouží také jako metodická podpora lektorů.

Oblast O46 sdružuje odborníky zaměřené na oblast terapie a rehabilitace v dopravě a koordinuje proces přípravy Metodického centra. Tyto činnosti zahrnují tvorbu a správu agendového systému terapeutických programů, přípravu metodik a podpůrných publikací, vzdělávání lektorů, systém kontroly a evaluace kurzů, ale také průběžnou pilotní realizaci programů pro řidiče.

Odborníci z oblasti O46 se však zabývají také dalšími aktivitami. K těm nejvýznamnějším patří výzkum a poradenská činnost v oblasti řízení lidských zdrojů v organizacích zaměřených na dopravu (dopravci, správci dopravních cest apod.), včetně návrhů koncepčních resortních změn v této oblasti. Zaměřujeme se také na některá velmi specifická témata, například výzkum efektivity výuky první pomoci u dopravních nehod nebo návykové látky za volantem a s nimi spojené aktuální trendy a rizika.

Vedoucí: