Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií  »  Oblast autonomního řízení (O31)

Oblast autonomního řízení (O31)

Oblast autonomního řízení reaguje na zrychlující se trend zavádění automatizace v dopravě. V průběhu posledních let dochází k nárůstu aktivit na poli vývoje takzvaných pokročilých asistenčních systémů řidiče, které vykonávají určité jízdní úkony bez zásahu člověka, a především vývoje takzvaných autonomních či samořídicích vozidel, jejichž smyslem je nahradit člověka za volantem úplně. Tyto technologie jsou sice prezentovány jakožto prostředek, který eliminuje rizika plynoucí z řidičských chyb, ale zároveň nejsou prosty vlastních omezení a nedostatků, takže i ony představují výzvu z hlediska bezpečné implementace do každodenní praxe.

Výzkumní pracovníci Oblasti autonomního řízení proto analyzují, posuzují a vyhodnocují dopady pokročilých asistenčních systémů řidiče, potažmo jednotlivých úrovní automatizace vozidel, a to i zcela autonomních vozů, na bezpečnost silničního provozu. Díky tomu odhalují potenciálně riziková místa, čímž napomáhají tomu, aby byl nástup těchto technologií do českého prostředí maximálně bezpečný. Kromě toho svými výzkumy studují i širší a obecnější důsledky, které z vlastností autonomních vozidel plynou, včetně dopadů a vlivů na lidskou společnost jako celek. Jedná se například o možné proměny druhů či podob mobility, nároky na infrastrukturu, vlivy na modifikaci lidského chování a organizaci každodenního života anebo morální rozměry zavádění různých úrovní automatizace v dopravě.

Úrovně automatizace podle SAE J3016  ( 510,57 KB)

Autonomne.cz - Informační web o autonomní mobilitě
AVCrashes.net - Interaktivní databáze nehod autonomních vozidel


Vedoucí oblasti: