Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Plán udržitelné městské mobility Olomouc

Plán udržitelné městské mobility Olomouc

Název zakázky: Plán udržitelné městské mobility Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Termín řešení: 21. 1. 2016 – 29. 6. 2018

Stručný obsah

Pro město Olomouc byly provedeny dopravní průzkumy a analýzy, na jejichž základě byly ve formě dopravně-strategického dokumentu navrženy úpravy do dopravního a plánovacího systému města. Naplnění plánu udržitelné mobility zvýší efektivitu nákladní i osobní dopravy a v rámci ochrany životního prostředí sníží znečištění ovzduší, hladiny zvuku a spotřebu energie.

Popis dílčích činností

 • rešerše strategických dokumentů
 • směrový dopravní průzkum
 • průzkum statické dopravy
 • průzkum v městské hromadné dopravě
 • průzkum dopravního chování
 • multimodální dopravní model
 • analýza a prognóza demografie
 • analýza území z hlediska účelů cest
 • vyhodnocení vlivu na životní prostředí, rozptylová studie
 • stanovení vize a cílů mobility
 • analýza dostupnosti území
 • komunikační strategie

Fotogalerie

Grafické zpracování informace o schválení PUMMO zastupitelstvem města
Komentovaná prohlídka výstupů a zjištění k současnému stavu dopravy města
sběr podnětů pro návrhovou část v rámci akce Den bez aut na Horním náměstí
Spokojená Olomouc