Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Plán udržitelné mobility funkčního území krajského města Trenčín

Plán udržitelné mobility funkčního území krajského města Trenčín

Název zakázky: Plán udržitelné mobility funkčního území krajského města Trenčín
Zadavatel: Město Trenčín
Termín řešení: realizujeme (19. 2. 2019 – dosud)

Stručný obsah

Pro krajské město Trenčín komplexně realizujeme plán udržitelné městské mobility, jehož cílem je organizace dopravy ve městě tak, aby odpovídala potřebám obyvatel: byla bezpečnější, neobtěžovala hlukem a emisemi, nezatěžovala životní prostředí.

Plán připravujeme ve třech fázích.

  • Nejdříve vzniká analytická část, mapující současný stav všech dopravních módů v kontextu demografických prognóz a životního prostředí.
  • Na základě analýz je následně vytvořena návrhová část opatření na rozvoj dopravního systému včetně dopravního modelu.
  • Z návrhové části je nakonec odvozen akční plán se souborem konkrétních opatření, včetně vyčíslení investičních nákladů a návrhu možných zdrojů financování.