Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Projekt PAVAMTIO

Základní údaje

Zahájení: 3/ 2018
Ukončení: 6/ 2021
Doba trvání: 27 měsíců
Finanční podpora: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 351 615 Kč
Finanční podpora z TA ČR: 3 916 452 Kč
Webové stránky projektu: https://www.pavamtio.cz/“Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech” (PAVAMTIO)

Jaký budou mít dopad služby autonomní mobility pro podobu měst, infrastruktury a každodenního pohybu? Jak ovlivní veřejnou a nákladní dopravu, parkování, sociální inkluzi nebo urbanistickou koncepci? Většina expertů se shodne, že doprava tak jak ji známe dnes, se s příchodem autonomních vozidel již v horizontu 10 let změní zásadním způsobem. Některé z těchto změn lze předvídat a umožnit tak rozvoj životaschopnějších dlouhodobých plánů pro rozvoj a adaptaci měst.
Projekt PAVAMTIO si klade za cíl identifikovat přínosy a rizika, které zavádění autonomních vozidel do měst přinese, a na základě toho navrhnout souhrn doporučených opatření nejen v oblasti dopravní infrastruktury tak, aby se česká města mohla stát dostupnými místy, v nichž se bude dobře žít.
Centrum dopravního výzkumu proto ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, městem Brno a Inovačním centrem Ústeckého kraje realizuje projekt, jehož výstupem bude podrobná a koordinovaná metodika doporučení pro města, regiony a státní správu při adaptaci na rozvoj technologií a služeb AV.

Projekt je řešen participativním způsobem, tj. do výzkumu jsou v průběhu řešení projektu postupně zapojeni odborníci z akademické i soukromé sféry, veřejné správy a veřejnost. Technologie AV a možnosti, dopady a přínosy jejího využití jsou v současnosti zatím nejasné. Nicméně zcela jistě lze očekávat celospolečenské dopady nejen samotné technologie, ale především nových způsobů přepravy, které umožní. Inovace v dopravě je téma silně interdisciplinární a dotýká mnoha sfér společnosti. Z tohoto důvodu nelze hledat způsoby řešení v uzavřeném malém odborném týmu, ale je třeba zapojit široké spektrum odborníků, kteří mohou přinést rozdílné pohledy na danou problematiku.

Přínosy projektu

Přínosy projektu PAVAMTIO spočívají ve vytvoření odborných materiálů, které budou sloužit širokému spektru beneficientů. Zaprvé se jedná o veřejné samosprávy měst a regionů, pro které je určena metodika implementace mobilitních služeb v souvislosti s AV. Zadruhé se jedná o Ministerstvo dopravy ČR, pro které je určen podklad pro aktualizaci akčního plánu podpory rozvoje technologie AV v České republice. V tomto dokumentu budou formulována doporučení odborníků akademické sféry, odborníků městských a regionálních samospráv a další závěry vzniklé na základě analýzy veřejného mínění. A zatřetí se jedná o veřejnost a zástupce odborné sféry, pro které bude určena odborná monografie a další materiály ve formě prezentací či případných článků apod.

Projekt číslo TLO1000530 s názvem Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilních služeb v českých městech a regionech je řešen s finanční podporou TA ČR.

Hlavní řešitel: Mgr. et. Mgr. Petr Zámečník, petr.zamecnik@cdv.cz