Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Poskytování dopravních informací v reálném čase na síti TEN-T -Odstavné plochy pro kamiony na dálniční síti ČR

Poskytování dopravních informací v reálném čase na síti TEN-T -Odstavné plochy pro kamiony na dálniční síti ČR

Název projektu: Poskytování dopravních informací v reálném čase na síti TEN-T -Odstavné plochy pro kamiony na dálniční síti ČR
poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury, program: Nové technologie
Termín realizace: projekt od 28.7. 2016 do 31.12.2017 (instalace Vražné - listopad 2016)

Anotace

Projekt se zaměřoval na vytvoření databáze všech odstavných stání na dálniční síti ČR standardním způsobem dle DATEX II (statistická data), určil hierarchii dle důležitosti jednotlivých odstavných parkovišť a dálničních odpočívek a navrhl jejich vybavení vhodnými detekčními technologiemi, které umožní poskytnout informace o jejich obsazenosti v reálném čase (dynamická data).

V rámci projektu byla navržena architektura celého systému, povinné a nepovinné datové prvky dle DATEX II (CEN TS 16157-6) a potřebné investiční náklady v následných letech 2017–2022. Na vybraném úseku (odpočívka Vražné na dálnici D1) bylo provedeno pilotní osazení odstavných stání pro ověření validity daného návrhu.

Základní informace o odpočívce Vražné a její vybavenosti.

Výsledný software poskytuje statická i dynamická data v evropském formátu DATEX II jako open data pro využití třetími stranami, např. poskytovateli systému fleet managementu nebo navigačních systémů.

Fotogalerie

instalace kamerového systému
instalace přenosové sítě
provedení vývrtů ve vozovce
kamerový systém