Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů

Název projektu: Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů (SS03010156)

Doba řešení: 02/2021-12/2023

Představení projektu:

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení možností pro dosažení redukčního cíle 5 kt emisí NOx z dopravy do roku 2030 oproti scénáři NPSE-WM a to pomocí daňových a poplatkových nástrojů.

Dílčí cíle:

  1. pomocí empirického šetření analyzovat preference domácností a jednotlivců pro alternativní technologie u osobních vozidel a při volbě dopravního módu,
  2. z vývoje vozového parku osobních a lehkých užitkových vozidel odvodit chování firem,
  3. pro ostatní silniční nákladní vozidla simulovat efekt výkonového zpoplatnění čtyřstupňovým dopravním modelem,
  4. predikovat dopady na spotřebu paliv, přímé a nepřímé emise NOx, PM a CO2 optimalizačním modelem TIMES,
  5. kvantifikovat dopady na ekonomiku modelem všeobecné rovnováhy,
  6. vyhodnotit přímé a vyvolané administrativní náklady doporučené(ých) variant(y).

Partneři projektu:

  • Mendelova univerzita v Brně - Provozně ekonomická fakulta
  • Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí
  • Vysoká škola ekonomická v Praze- Fakulta financí a účetnictví

Databáze výsledků:

V rámci řešení projektu vznikla v roce 2021 Databáze emisních faktorů, která je dostupná níže. Zahrnuje emisní faktory pro standardně používané kategorie vozidel v České republice pro dva modelové roky 2018 a 2030. Emisní faktory byly definovány pro CO2, NOx a PM2,5. Databáze slouží jako vstup do dalšího modelování v rámci tohoto projektu, které má kvantifikovat potenciál navrhovaných daňových a poplatkových nástrojů na obměnu vozového parku v České republice a tím vyvolané úspory emisí NOx a dalších modelovaných látek.

Autory této databáze jsou za Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Leoš Pelikán a Libor špička. Tvorba databáze byla konzultována s dalšími partnery z Vysoké školy ekonomické, Univerzitou Karlovou a Mendelovou univerzitou.

Kontakt: leos.pelikan@cdv.cz

Databáze ke staženíLogo TAČR černobílé svg

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu Prostředí pro život

www.tacr.cz www.mzp.cz