Úvodní strana  »  Proč si vybrat spolupráci právě s námi?

Proč si vybrat spolupráci právě s námi?

 • Nabízíme Vám výsledky moderního výzkumu a vývoje ve všech oborech dopravy, expertní poradenství a projektové služby s přihlédnutím k potřebám měst a obcí.
 • Díváme se i do budoucna. Naším novým pohledem na dopravu měníme životní styl a přinášíme novou vizi měst s dobrou adresou. To znamená měst pro obyvatele, kde se dobře žije.
 • Připravíme Vás na zavedení inovací konceptu chytrých měst a obcí.
 • Poradíme s odhadem provozních nákladů na udržitelnost projektů financovaných z dotací.
 • Jsme autory několika odborných webových portálů s užitečnými informacemi pro obce a města zdarma.
 • Kromě vysoké odborné způsobilosti nabízíme také svou nestrannost garantovanou statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce se zahraničním renomé.

Ve své práci využíváme:

 • Komplexní odbornou znalost ve všech oborech dopravy
 • Jedinečné vědeckovýzkumné zázemí v ČR
 • Špičkově vybavené laboratoře s akreditací
 • Odborný personál s individuálním přístupem a ochotou
 • Moderní trendy ve vědě a výzkumu v dopravě nejen v Evropě, ale i ve světě

Chceme, aby výsledky naší práce sloužily veřejnému zájmu, tedy občanům Vašich měst a obcí. Možná právě u Vás.


Nabídka pro města a obce - titulní list  ( 420,01 KB)