Prohlídky mostů a lávek

Název zakázky: D1 SOKP Provedení mimořádných prohlídek mostů před koncem záruční doby - část E
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín řešení: 17. 6. 2015 – 30. 8. 2016

Stručný obsah

Provedení mimořádných prohlídek mostů před koncem záruky v roce 2015 na vybraných objektech.
Prohlídky jsme provedli v souladu s ČSN 73 6221. Výsledkem byl výstupní protokol se seznamem záručních vad.

Prohlídky byly zapsány do Systému hospodaření s mosty (BMS).

Fotogalerie

D1 SOKP Provedení mimořádných prohlídek mostů před koncem záruční doby - část E 01
D1 SOKP Provedení mimořádných prohlídek mostů před koncem záruční doby - část E 02
D1 SOKP Provedení mimořádných prohlídek mostů před koncem záruční doby - část E 03
D1 SOKP Provedení mimořádných prohlídek mostů před koncem záruční doby - část E 04

Název zakázky: Běžné a hlavní prohlídky mostů a lávek
Zadavatel: Statutární město Havířov
Hlavní řešitel: Ivo Hodovský Termín řešení: 2. 11. 2018 – 14. 12. 2018

Stručný obsah

Provedení běžných hlavních prohlídek mostů a lávek na území statutárního města Havířova dle platných právních předpisů TKP a ČSN.

Fotogalerie

Běžné a hlavní prohlídky mostů a lávek 01
Běžné a hlavní prohlídky mostů a lávek 02
Běžné a hlavní prohlídky mostů a lávek 03
Běžné a hlavní prohlídky mostů a lávek 04