Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Projekt BE OPEN

Projekt BE OPEN
European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport


Projekt BE OPEN obdržel finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 824323.

Výzva: MG-4-2-2018 Building Open Science platforms in transport research
Doba řešení: 2019 – 2021
Celkový rozpočet: 1 997 284 EUR

O projektu

Open Science (otevřená věda) představuje nový přístup, který zvyšuje otevřenost, integritu a reprodukovatelnost výzkumu. Jeho cílem je zvýšit transparentnost a dostupnost vědeckých postupů a výsledků na všech úrovních a pro každého.

Rychlý růst digitálních technologií a nové nástroje spolupráce aktivují Open Science, což umožňuje urychlit proces přijetí otevřeného přístupu a usnadnit sdílení velkého množství informací, studijních materiálů a dat. Kultura Evropy a její schopnost sdílet výzkumné činnosti přes národními hranice, spolu s její pozoruhodnou výzkumnou a znalostní základnou, staví Evropu na přední místo ve světě z hlediska propagace a urychlení tohoto nového otevřeného způsobu práce.

S ohledem na změny, ke kterým dochází v oblasti provádění vědy a výzkumu, je projekt BE-OPEN zaměřen na implementování Open Science v dopravním výzkumu na evropské úrovni prostřednictvím řady cílených koordinačních a podpůrných akcí.

Cílem projektu BE OPEN je rozšířit Open Science v dopravním výzkumu a napomoci její regulaci a standardizaci. Vize projektu směřuje k vytvoření společného porozumění praktickému dopadu Open Science a identifikaci a zavedení mechanismů pro její uskutečnění v dopravním výzkumu zřízením a implementací TOPOS - dopravní observatoře a fóra pro šíření Open Science.

Očekávané dopady projektu

 • Rozvoj řízení a vytvoření nových provozních / business modelů pro posílení Open Science odůvodněné v hospodářském a sociálním kontextu
 • Vypracování evropského kodexu chování pro Open Science v dopravě navrhujícího doporučení a pokyny, jež umožní vytvoření komunity organizací dopravního výzkumu sdílející principy kodexu
 • Zvýšení povědomí a viditelnosti zejména výzkumné komunity v oblasti dopravy, ale také příslušných orgánů, podniků, dopravních asociací, vydavatelství, evropských technologických platforem atd. a adekvátního mediálního pokrytí
 • Zapojení zainteresovaných stran v mezinárodním měřítku do vzájemného učení a sdílení zkušeností
 • Implementace observatoře a fóra TOPOS, která přispěje k vytvoření solidní znalostní základny pro realizaci Open Science v dopravním výzkumu.

Partneři

 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Greece
 • TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT (TOI), Norway
 • European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI), Belgium
  • Budapest University of Technology and Economics (BME), Hungary
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV), Czech Republic
 • VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH (VDI/VDE), Germany
 • ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION, COMMUNICATION AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES (ARC), Greece
 • OSBORNE CLARKE ANWALTSSOZIETAT (OC), Germany
 • FORUM DES LABORATOIRES NATIONAUX EUROPEENS DE RECHERCHE ROUTIERE (FEHRL), Belgium
  • Austrian Institute of Technology (AIT), Austria
  • Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Portugal
  • Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Lithuania
 • FIT CONSULTING SRL (FIT), Italy
 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA), Greece
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV (DLR), Germany
 • EUROPEAN ASSOCIATION OF AVIATION TRAINING AND EDUCATION ORGANIZATIONS (EATEO), Cyprus
 • EURNEX e. V. (EURNEX), Germany
  • University of Belgrade, (FTTE), Republic of Serbia
 • FOUNDATION WEGEMT - A EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY AND RELATED SCIENCES (WEGEMT), Netherlands
  • Gdansk University of Technology (GUT), Poland
  • Strathclyde University (SU), United Kingdom
 • UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (UITP), Belgium
 • HUMANIST VCE (HUMANIST), France
 • KONNEKT ABLE TECHNOLOGIES LIMITED (Konnekt-able), Ireland
 • SCIPEDIA S.L. (SCIPEDIA), Spain

Další informace

Na oficiálním webu projektu: beopen-project.eu